2.7. Позначення на письмі змін приголосних за збігу їх

2.7. Позначення на письмі змін приголосних за збігу їх

1. Які зміни приголосних відбуваються під час творення вищого ступеня порівняння

прикметників
А г, ж, з змінюються на -жч-, с – на -щ-
Б -ск-, -шк- змінюються на -щ-
В г, ж, з змінюються на -зьк-
Г нічого не змінюється
Д правильної відповіді немає
А
Б
В
Г
Д
2. Зміни приголосних за словотворення відбулися в усіх словах рядка
А козаччина, птаство, верещати, Парасчин
Б вічний, Парасці, у капелюсі, ризький
В друже, нижчий, мірошник, ліплю
Г щока, нічний, запічний, заочний
Д роковий, пуща, пшеничний, дворучний
А
Б
В
Г
Д
3. Яке з правил умотивовує зміни приголосних у словах торі..ній, ру..ниця, соня..ник,

двору..ник
А приголосні основи [к], [ц] змінюються на [ч]
Б кінцеві приголосні основи змінюються на [шч]
В кінцеві приголосні основи змінюються на [ш]
Г приголосні основи [к], [ц] змінюються на [ш]
Д пишемо так за традицією
А
Б
В
Г
Д
4. Орфографічну помилку допущено в слові рядка
А графлю, на пасіці, Онищук, волоський
Б яблучний, брожу, Донеччина, вужче
В бряжчати, дамаський, товариство, Полтавщина
Г Солошин, Ольжин, вище, Галичина
Д Вінниччина, дужчий, Київщина, Уманщина
А
Б
В
Г
Д
5. Правильно написано всі слова рядка
А кременчугський, яєшня, сонячник, солдатчина
Б убозтво, дорожчати, сонячно, ла-маншський
В лісчина, гусеничний, цюриський, Кузченко
Г двомістний, волновашський, острожський, якутський
Д безрадицький, прип’ятський, чуваський, бахмачський
А
Б
В
Г
Д
6. Від усіх прикметників якого рядка можна утворити назви територій за допомогою

суфікса –ин
А Хмельницький, кримський, рівненський, прилуцький
Б запорізький, донбаський, волинський, прикарпатський
В галицький, київський, чернігівський, донецький
Г магдебурзький, единбурзький, половецький, сиваський
Д нью-йоркський, французький, печеньзький, гадяцький
А
Б
В
Г
Д
7. Зміни кореневих приголосних перед суфіксами –ськ-, –ств– не відбуваються в усіх

словах рядка
А школяр, Нью-Йорк, кандидат, казах
Б птах, викладач, Париж, Залісся
В Золотоноша, таджик, скіфи, Волга
Г Гадяч, гігант, Збараж, мученик
Д Карпати, чумак, Бахмут, тюрки
А
Б
В
Г
Д
8. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Ми купили проїзний квиток на цілий місяць.
Б Ви можете під’єднати швидкісний інтернет.
В Персні у вітрині сяяли всіма барвами веселки.
Г Воччина Т.Г.Шевченка – Кирилівка.
Д Тижневий показ мод було перенесено на грудень.
А
Б
В
Г
Д
9. З’ясуйте, яка із запропонованих фонетичних транскрипцій слова братський відповідає

орфоепічним нормам
А [брáтс’киеĭ]
Б [брáцс’киеĭ]
В [брáц’киеĭ]
Г [брáтц’киеĭ]
Д [брáц’кийу]
А
Б
В
Г
Д
10. Виберіть правильне написання слова
  А   Б
1   вояччина   воятчина
2   воччина   вотчина
3   браччик   братчик
4   не морщся   не моршчся
5   виробництво   виробнитство
  А Б
1
2
3
4
5
11. Установіть відповідність між словом і чергуванням приголосних
1 тривожити
2 підвищити
3 тріщати
4 дорожчати
А [ск] – [сч]
Б [ск] – [шч]
В [с] – [шч]
Г [г] – [жч]
Д [г] – [ж]
  А Б В Г Д
1
2
3
4
12. Текст і завдання до нього.
1. Нижче селища річка налітала на пісчаний острівець, збурювалась круг нього, вимивала круглі глибокі вирви, а далі розділялася навпіл, мов роздимала сердито щоки. 2. Силу річки, її гнів знають усі. 3. Ніхто з людей не наважиться змагатися з нею, особливо весняної пори, коли вона прокинеться після сну, розпростує затерпле тіло, підважує береги мов дядьки валун. 4. Тільки острівець стоїть, нічого з ним вдіяти вона не в змозі. 5. Взимку кригу розбиває, коли йти круг нього бережком, то вона похрумує і ламається під ногами, а влітку птаство заселяє верболози, розвіює сухий пісок.
А. Слово з орфограмою „зміни приголосних за словотворення” вжито в реченні
А 1, 2, 3
Б 1, 4, 5
В 1, 3, 4
Г 1, 2, 5
Д 1, 3, 5
А
Б
В
Г
Д
Б. Зміни приголосних відбуваються тільки у вимові слів у реченнях
А 1, 2
Б 2, 3
В 3, 4
Г 3, 5
Д 1, 5
А
Б
В
Г
Д
В. Прислівник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Г. Орфографічну помилку допущено у слові
А нижче
Б пісчаний
В не в змозі
Г птаство
А
Б
В
Г
Д. Слова вирва, воронка, проломина, розколина, яма, прірва, провалля – це
А спільнокореневі
Б пароніми
В синоніми
Г антоніми
А
Б
В
Г
E. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Ж. У третьому реченні сполучення слів ніхто з людей виконує синтаксичну функцію
А простого підмета
Б складеного підмета
В підмета з додатком
Г прямого додатка
А
Б
В
Г