2. Усна народна творчість

2. Усна народна творчість

1. Рядки

Нова радість стала, яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
належать до
А колядок
Б щедрівок
В історичних пісень
Г дум
Д балад
А
Б
В
Г
Д
2. Рядки

– Просим тебе, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії сего дому господарю
належать до
А дум
Б балад
В календарно-обрядових пісень
Г соціально-побутових пісень
Д історичних пісень
А
Б
В
Г
Д
3. Рядки

… Пролетіла ластівочка.
Стала собі щебетати…
належать до
А щедрівок
Б колядок
В веснянок
Г гаївок
Д гагілок
А
Б
В
Г
Д
4. Ой проведу я русалочку до броду,

А сама вернуся додому.
Ідіть, русалоньки, ідіте,
Бо наше житечко в колосочку,
А наші дівочки у віночку.
Це рядки з
А веснянки
Б купальської пісні
В русальної пісні
Г петрівчаної пісні
Д гагілки
А
Б
В
Г
Д
5. Золотії серпики бряжчали,

Поки сього жита дожали;
Тепер вже не будуть бряжчати,
А будуть у коморі лежати.
Це рядки з
А колядки
Б щедрівки
В жниварської пісні
Г веснянки
Д історичної пісні
А
Б
В
Г
Д
6. Із-за гори вітер віє, а в долині тихо,

Добре було на Вкраїні, а тепера лихо.
За молодих панів стало трудно на роботу:
Увесь тиждень на панщині, а собі в суботу.
Це рядки з
А козацької пісні
Б кріпацької пісні
В родинно-побутової пісні
Г історичної пісні
Д наймитської пісні
А
Б
В
Г
Д
7. Віє вітер на долину, колише билину.

Рід до роду листи пише та на Україну.
Пише листи розмаїті, пише, розсилає
Все на тую Україну, де родину має.
Це рядки з
А родинно-побутової пісні
Б календарно-обрядової пісні
В суспільно-побутової пісні
Г думи
Д балади
А
Б
В
Г
Д
8. У рядках

Ой Морозе, Морозенку, ти славний козаче,
За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче.
Та не так тая Україна, як те горде військо!
використано
А епітет
Б порівняння
В метафору
Г метонімію
Д синекдоху
А
Б
В
Г
Д
9. У рядках

За Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте,
Ви на мене, Кармалюка, всю надію майте!
Повернувся я з Сибіру, та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах, а все ж не на волі.
використано
А метафору
Б метонімію
В синекдоху
Г епітети
Д тавтологію
А
Б
В
Г
Д
10. Героїчну битву козацького війська проти татарських нападників зображено у творі
А „Чи не той то хміль”
Б „Зажурилась Україна, бо нічим прожити”
В „Ой Морозе, Морозенку”
Г „Віють вітри”
Д „Засвіт встали козаченьки”
А
Б
В
Г
Д
11. Ой козак до ружини,

Бурлака до дрюка:
Оце ж тобі, вражий турчин,
З душею розлука!
Це уривок із
А календарно-обрядової пісні
Б соціально-побутової пісні
В історичної пісні
Г думи
Д балади
А
Б
В
Г
Д
12. Розлилися води на чотири броди,

Гей, дівки, весна красна, зілля зелененьке.
Це рядки з
А веснянки
Б купальської пісні
В русальної пісні
Г гагілки
Д петрівчаної пісні
А
Б
В
Г
Д
13. У ржі на межі, на кривій березі

Там сиділа русалка.
Просила русалка у дівочок сорочки.
Це рядки з
А веснянки
Б гаївки
В гагілки
Г русальної пісні
Д купальської пісні
А
Б
В
Г
Д
14. Відхилення від основної теми розповіді – це
А уступ
Б лірика
В експозиція
Г відступ
Д зав’язка
А
Б
В
Г
Д
15. Прочитайте рядки

Прицілився пан Каньовський
З срібної рушниці:
„Ой чи хочеш, Бондарівно,
ізо мною жити?”
Це уривок із
А думи
Б кріпацької пісні
В козацької пісні
Г історичної пісні
Д балади
А
Б
В
Г
Д
16. Фольклор поділяється на такі три роди
А міфологія, лірика, епос
Б епос, лірика, балади
В драма, лірика, ліро-епіка
Г епос, лірика, драма
Д епос, трагедія, лірика
А
Б
В
Г
Д
17. Основними ознаками фольклору є
А варіативність, усність, письмова форма, авторство
Б варіативність, національність, усність, імпровізаційність
В варіативність, анонімність, прозова форма, усність
Г варіативність, анонімність, імпровізаційність, усність
Д варіативність, поетична форма, анонімність, усність
А
Б
В
Г
Д
18. Основними жанрами народної лірики є:
А календарно-обрядові, трудові, родинно-побутові, весільні
Б календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові, історичні
В трудові пісні, календарно-обрядові, родинно-побутові, історичні пісні
Г чумацькі, історичні, рекрутські, заробітчанські пісні
Д трудові пісні, календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові
А
Б
В
Г
Д
19. Прийом заперечного паралелізму використано в рядках
А Земле, земле, одчиняй двері,

Одчиняй двері, то твій князь їде,
То твій князь їде, молоду бере
Молоду бере, обдаровує.

Б Нема цвіту білішого

Над хрін та над редьку,
Нема ж роду ріднішого
Над отця, над неньку.

В Повернувся я з Сибіру, та не маю долі

Хоч, здається не в кайданах,
А все ж не на волі.

Г То не хмара світ закрила,

То татар велика сила
Козаченьків обступила.

Д Із-за гори вітер віє, а в долині тихо,

Добре було на Вкраїні, а тепера лихо.
А
Б
В
Г
Д
 
20. В уривку з пісні „Віє вітер на долину”

Нема цвіту більшого над ті полуниці,
Нема ж роду ріднішого, брат та сестриці.
Нема цвіту білішого над хрін та над редьку,
Нема ж роду ріднішого над отця, над неньку.
використані такі художні засоби
А анафора, уособлення, метафора
Б персоніфікація, рефрен, тавтологія
В епітет, паралелізм, порівняння
Г метафора, літота, порівняння
Д порівняння, паралелізм, епітет
А
Б
В
Г
Д
21. Історична пісня і дума відрізняються
А місцем та манерою виконання
Б тематикою та версифікацією
В образною системою та тематикою
Г наявністю ліричного елемента та розміром рядка
Д будовою (формою) та манерою виконання
А
Б
В
Г
Д
22. Речитатив – це
А повторення однакових слів в одному рядку (строфі)
Б спільний початок у кількох строфах
В поєднання співу і декламації, протяжне проказування, засноване на емоційно

забарвлених мовних інтонаціях

Г рівномірне чергування впорякованих елементів
Д повтор однакових слів з періодичним чергуванням у строфах

А
Б
В
Г
Д
 
23. Прочитайте рядки

Благослови, мати,
Весну закликати!
Весну закликати,
Зиму проводжати!
Це уривок із
А історичної пісні
Б родинно-побутової
В суспільно-побутові
Г календарно-обрядові
Д жартівливі коломийки
А
Б
В
Г
Д
24. До козацьких пісень належить твір
А „Віє вітер на долину”
Б „Чи не той то хміль”
В „Маруся Богуславка”
Г „Буря на Чорному морі”
Д „Ой на горі да женці жнуть”
А
Б
В
Г
Д
25. Дума як фольклорний жанр має такі ознаки
А використовується анафора, речитатив; з фантастичними елементами
Б використовується в деяких ретардація, ліро-епічний твір переважно

героїчного змісту

В ліро-епічний твір, який виконується в супроводі ліри, кобзи, бандури з

елементами фантастики та метаморфози

Г розповідь від першої особи, виконання речитативом, епічний твір
Д великий за обсягом ліро-епічний твір, у якому ведеться розповідь від першої

особи
А
Б
В
Г
Д
 
26. Незвичайність і загадковість подій, елегійність розповіді, трагічна розв’язка, метаморфози,

фантастичні елементи – це ознаки
А думи
Б історичної пісні
В казки
Г балади
Д легенди
А
Б
В
Г
Д
27. Водіння „кози” супроводжує календарно-обрядову пісню
А колядку
Б щедрівку
В веснянку
Г гагілку
Д весільну
А
Б
В
Г
Д
28. Носіння „зорі” супроводжує календарно-обрядову пісню
А весільну
Б щедрівку
В колядку
Г веснянку
Д гаївку
А
Б
В
Г
Д
29. Посипають зерном господарів, бажаючи добра та достатку в
А колядках
Б веснянках
В весільних піснях
Г щедрівках
Д русальних піснях
А
Б
В
Г
Д
30. Марусі Чурай приписують авторство твору
А „Буря на Чорному морі”
Б „Чи не той то хміль”
В „Ой Морозе, Морозенку”
Г „Віють вітри, віють буйні”
Д „Зажурилась Україна”
А
Б
В
Г
Д
31. Героїчну битву козацького війська проти польської шляхти зображено у творі
А „Чи не той то хміль”
Б „Ой Морозе, Морозенку”
В „Дума про Марусю Богуславку”
Г „Віють вітри, віють буйні”
Д „Засвіт встали козаченьки”
А
Б
В
Г
Д
32. Славетну перемогу козацького війська біля Жовтих Вод („Жовтого” чи „Золотого Броду”)

оспівано у творі
А „Чи не той то хміль”
Б „Засвіт встали козаченьки”
В „Ой Морозе, Морозенку”
Г „Віють вітри, віють буйні”
Д „Бондарівна”
А
Б
В
Г
Д
33. Народна пісня – це
А вірш, який співають, переважно елегійного змісту
Б твір, що виконується речитативом
В ліро-епічний твір, який покладений народом на музику
Г невеликий ліро-епічний твір повчального характеру
Д один з видів усної народної творчості, який має строфічну побудову, співається
А
Б
В
Г
Д
34. Різновидом календарно-обрядових пісень є пісні
А веснянки, чумацькі, купальські
Б гаївки, гагілки, стрілецькі
В щедрівки, петрівчані, русальні
Г русальні, щедрівки, кріпацькі
Д рекрутські, солдатські, чумацькі
А
Б
В
Г
Д
35. Щедрівки – це пісні, у яких
А прославляють народження Сина Божого
Б прославляють господарів, бажають найкращого друзям, рідним
В прославляють прихід довгоочікуваної весни
Г прославляють хороший збір урожаю
Д прославляють Івана Хрестителя та святого Купайла
А
Б
В
Г
Д
36. Рядки

Жали женчики, жали,
Серпики поламали
Серпики золотії,
Женчики молодії.
взято з
А історичної пісні
Б думи
В календарно-обрядової пісні
Г родинно-побутової пісні
Д суспільно-побутової пісні
А
Б
В
Г
Д
37. Рядки

Замучили молодого
Татари прокляті:
Вони його не стріляли
І на часті не рубали,
Тільки з його, молодого,
Живцем серце виривали…
розповідують про
А І.Брюховецького
Б Б.Хмельницького
В М.Залізняка
Г І.Гонту
Д С.Морозенка
А
Б
В
Г
Д
38. Історична пісня „Чи не той то хміль” розповідає про битву
А під Збручем
Б під Пилявцями
В під Берестечком
Г під Корсунем
Д під Жовтими Водами
А
Б
В
Г
Д
39. Рядки

Бились наші козаченьки
До ночі глухої, –
Полягло наших чимало,
А татар утроє
взято з
А історичної пісні
Б думи
В балади
Г суспільно-побутової пісні
Д календарно-обрядової пісні
А
Б
В
Г
Д
40. Савур-могила згадується в пісні
А „Чи не той то хміль”
Б „Розлились круті бережечки”
В „Ой Морозе, Морозенку”
Г „Дума про Марусю Богуславку”
Д „Засвіт встали козаченьки”
А
Б
В
Г
Д
41. Науковий термін „дума” вперше запровадив
А М.Гоголь
Б М.Рильський
В М.Грушевський
Г М.Максимович
Д М.Драгоманов
А
Б
В
Г
Д
42. Козаки-невільники Марусю Богуславку „кляли-проклинали” за те,
А що не дала їм пити
Б що вони сидять у в’язниці
В що вона відцуралася своєї віри
Г що нагадала їм про Великдень
Д що стала жружиною іновірця
А
Б
В
Г
Д
43. Маруся Богуславка просила невольників, щоб вони
А її забрала з собою
Б розвалили темницю
В вбили „пана турецького”
Г батькові й матері „знати давали”
Д до землі „християнської доходжали”
А
Б
В
Г
Д
44. Маруся Богуславка вирішила допомогти звільнитись землякам-невольникам
А скориставшись тим, що прийняла віру „бусурменську”
Б скориставшись тим, що пан турецький, її чоловік, занадто прихильний до неї
В очікуючи від „козаків-невольників” подяки
Г сподіваючись отримати прощення за віровідступництво
Д думаючи, що, можливо, серед них є хтось з рідних місць
А
Б
В
Г
Д
45. Рядки

Ой визволи, Боже, нас, всіх бідних невольників,
З тяжкої неволі,
З віри бусурменської,
На ясні зорі,
На тихі води,
У край веселий,
У мир хрещений…
є
А вступом
Б зачином
В періодом
Г славословієм
Д заплачкою
А
Б
В
Г
Д
46. Слова

Та бодай ти, дівко-бранко,
Марусю, попівно Богуславко,
Щастя-долі собі не мала…
є
А постійним епітетом та тавтологією
Б порівнянням та епітетом
В тавтологією та ретардацією
Г анафорою та ретардацією
Д рефреном та гіперболою
А
Б
В
Г
Д
47. Пісня „Віють вітри” сповнена
А віри й завзятості в боротьбі з ворогом
Б болю і світлих спогадів про рідну землю
В оптимізму, впевненості в завтрашньому дні
Г надії й розчарування, світлих спогадів
Д любові й вірності батьківщині
А
Б
В
Г
Д
48. Головна героїня балади „Бондарівна”
А приймає залицяння пана Каньовського
Б радиться з батьком, чи вийти заміж за пана Каньовського
В погоджується на залицяння, а потім відмовляється
Г відмовляється від залицяння, обираючи смерть
Д виступає ініціатором залицянь
А
Б
В
Г
Д
49. Слова

І поки над білим світом
Світить сонце буде, –
Твої думи, твої пісні
Не забудуть люди.
схожі зі словами відомого поета
А Г.Сковороди
Б І.Котляревського
В Т.Шевченка
Г І.Франка
Д М.Рильського
А
Б
В
Г
Д
50. Відсутність строф, дієслівне римування, виконання речитативом, повільна епічна розповідь

– це характерні особливості
А історичних пісень
Б дум
В балад
Г билин
Д козацьких пісень
А
Б
В
Г
Д
51. Рядки

… Приходжає,
Словами промовляє:
„Гей, козаки,
Ви, біднії невольники!
Угадайте, що в нашій землі християнській за день тепера?”
взято з
А думи
Б балади
В билини
Г байки
Д історичної пісні
А
Б
В
Г
Д
52. Правильним твердженням є
А народним баладам властивий героїчний пафос, показ історичних подій та

реальних осіб

Б невеликий розповідний алегоричний твір (віршований чи прозовий) з

повчальним змістом – це дума

В словесно-музичний твір, призначений для співу, який відтворює настрої,

почуття, мрії людини – це історична пісня

Г ліро-епічний пісенний твір з гостро драматичним сюжетом, трагічними

конфліктами, фантастичними подіями – це балада

Д великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту, має своєрідну

будову, віршований, з рівноскладовими рядками – це дума
А
Б
В
Г
Д
 
53. Правильним твердженням є
А у пісні „Чи не той то хміль” розповідається про Хмельницького та Барабаша
Б народним баладам властива ретардація
В героями козацьких пісень обов’язково є конкретні історичні особи
Г основний мотив колядок – це побажання господарям доброго врожаю
Д теми дум та балад можуть ґрунтуватися на подіях минувшини
А
Б
В
Г
Д
54. У пісні „Чи не той то хміль” відображено
А панування польської шляхти в Україні
Б обрання Б.Хмельницького на гетьманство
В осуд Б.Хмельницького, що розпочав братовбивчу війну з поляками
Г глибокий жаль за загиблими поляками
Д позитивну оцінку дій Хмельницького, осуд дій польської шляхти
А
Б
В
Г
Д
55. Життя Марусі Богуславки – це
А достовірний історичний факт
Б вигадка сучасників
В переказ, що зберігся в пам’яті полтавчан
Г давня легенда-вигадка
Д красива народна легенда
А
Б
В
Г
Д
56. Русальні пісні виконували під час
А Масляної
Б Різдва
В Зелених Свят (Клечальної неділі)
Г Великодня
Д свята Купала
А
Б
В
Г
Д
57. Пісню „Маяло житечко, маяло…” виконували під час
А свята Купала
Б Масляної
В Різдва
Г Зелених Свят (Трійці)
Д збирання врожаю
А
Б
В
Г
Д
58. Ліро-епічними жанрами фольклору є
А коломийки
Б жартівливі пісні
В історичні пісні
Г родинно-побутові пісні
Д козацькі пісні
А
Б
В
Г
Д
59. Прочитайте рядки з балади „Ой летіла стріла”.

Де матінка плаче,
Там Дунай розлився;
Де плаче сестриця,
Там слізок криниця;
Де плаче миленька –
Там земля сухенька.
В уривку використано
А гіперболу, анафору, протиставлення, епітет
Б анафору, ретардацію, епітет, порівняння
В рефрен, тавтологію, порівняння, гіперболу
Г літоту, метонімію, порівняння, гіперболу
Д порівняння,уособлення, риторичне звертання, літоту
А
Б
В
Г
Д
60. Установіть відповідність
1 пестливі слова
2 порівняння
3 епітет
4 метафора
А Радуйся, земле, Коляда їде,

Святий вечір, добрий вечір
Коляда їде, всім дари везе,
Всім дари везе, нам слово каже.

Б Ідіть, русалоньки, ідіте,

Та ношого житечка не ломіте,
Бо наше житечко в колосочку,
А наші дівочки у віночку.

В Туман сивий, туман синій, піднімися вгору,

З’їжджайтеся рід до роду на любу розмову.

Г Ой привикла, мій братику, поміж ворогами,

Як у полі криниченька поміж дорогами.

Д Нема ж цвіту білішого та над ожиноньку,

Нема в світі вірнішого та над дружиноньку.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
61. Установіть відповідність
Художній засіб
1 паралелізм
2 метонімія
3 риторичне

запитання

4 анафора

Приклад

А Гей ви, хлопці, добрі молодці,

Гей, гей, не журіться,
Посідлайте коні воронії,
Гей, гей, садовіться.

Б Зажурилась Україна, бо нічим прожити,

Витоптала орда кіньми маленькії діти.

В Чи не той то хміль, що коло тичин в’ється?

Ой, той Хмельницький, що з ляхами б’ється.

Г Гей, там поле, а на полі цвіти, –

Не по однім ляшку заплакали діти.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  Д Гей не дивуйтесь, добрії люди, що на Вкраїні повстало:

Ой за Дашевом, під Сорокою, множество ляхів пропало!
 
62. Установіть відповідність
Пісня

1 купальська
2 веснянка
3 русальна
4 колядка

Приклад

А Ви, дівочки, подружки,

Да дайте мені сорочки,
Хоч худенькую, да аби біленькую,
Хоч не біленькую, да тоненькую!

Б Ясен місяць – пан господар,

Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – його дітки.

В Чом ти, жайворонку, рано з вирію прилетів:

Іще по горах сніженьки лежать,
Іще по долинах криженьки стоять!

Г Заплету віночок,

Заплету шовковий,
На щастя, на долю,
На чорні брови.

Д Ой жни, дівча, пшениченьку

Тай не думай собі –
Буде то та пшениченька
На коровай тобі.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
63. Установіть відповідність
Фольклорний жанр

1 епічні народні твори
2 календарно-обрядові пісні
3 суспільно-побутові пісні
4 родинно-побутові пісні

Різновиди

А рекрутські, солдатські,

козацькі, чумацькі пісні

Б поховальні, весільні,

колискові пісні, голосіння

В колядки, гаївки, жниварські,

купальські пісні

Г думи, балади,

історичні пісні, билини

Д міфи, перекази, казки, легенди

  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
64. Установіть відповідність
Балада

1 „Ой чиє то жито…”
2 „Бондарівна”
3 „Ой летіла стріла”
4 „Козака несуть”

Уривок

А „Немає нікому плакати

по ньому”

Б „А як зайшло сонце,

Тополею стала”

В „Сама ж вона хорошая,

хорошого зросту”

Г „Його дівчина

Білі рученьки ломить”

Д „Козак лежить

Порубаний, пострелений
Китайкою покриваний”
  А Б В Г Д
1
2
3
4