1.3. Схема аналізу ліричного твору

1.3. Схема аналізу ліричного твору

1. У рядках

Ти віттям наливана
Немов картина писана;
Стогрозами умивана
Колоссями колисана.
не використано такий троп
А порівняння
Б тавтологія
В метафора
Г неологізм
Д оксиморон
А
Б
В
Г
Д
2. У рядках

Горе ж мені, нещаслива доле!
Виорала бідна вдова мислоньками поле.
Карими очима та й заволочила,
Дрібненькими сльозами все поле змочила.
використано такий художній засіб
А порівняння
Б метафора
В метонімія
Г синекдоха
Д оксиморон
А
Б
В
Г
Д
3. У рядках

Навшпиньках
Підійшов вечір,
Прослав по травах тумани
І, на уста поклавши палець, –
Ліг
використано такий троп
А епітет
Б порівняння
В персоніфікація
Г оксиморон
Д асонанс
А
Б
В
Г
Д
4. У рядках

В Шевченковім залізнім слові,
Під грізним Гоголя пером
Нам хвилі гомонять Дніпрові,
Гаї й лани понад Дніпром.
використано такий художній засіб
А інверсію
Б синекдоху
В метонімію
Г порівняння
Д алюзію
А
Б
В
Г
Д
5. У рядках

Чи зібрати для тебе всі води
І всіх сонць украсти тепло?
використано такий художній засіб
А порівняння
Б епітет
В метафору
Г синекдоху
Д інверсію
А
Б
В
Г
Д
6. У рядках

А сльоз, а крові? Напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов’їх.
використано
А алюзію
Б оксиморон
В гіперболу
Г літоту
Д символ
А
Б
В
Г
Д
7. У рядках

За що мене так доля зневажає?
Тим пельку і живіт дала з ковальський міх,
Тим зуби, мов шпички, а нам на глум, на сміх
Рот шпилькою неначе прострочила!
відсутній троп
А метафора
Б епітет
В гіпербола
Г літота
Д символ
А
Б
В
Г
Д
8. У рядках

Хотіла б я вийти у чистеє поле,
Припасти лицем до сирої землі
І так заридати, щоб зорі почули,
Щоб люди вжахнулись на сльози мої.
відсутній художній засіб
А гіперболу
Б літоту
В епітет
Г метафору
Д інверсію
А
Б
В
Г
Д
9. У рядках

Пан гуляв у себе в замку,
У ярмі стогнали люди…
використано
А алюзію
Б антитезу
В асонанс
Г алітерацію
Д інверсію
А
Б
В
Г
Д
10. У рядках

Чи я ж тобі не вродливий,
Чи не в тебе вдався,
Чи не люблю тебе щиро,
Чи з тебе сміявся?
використано
А антитезу
Б риторичне звертання
В риторичне запитання
Г алітерацію
Д асонанс
А
Б
В
Г
Д
11. Встановіть відповідність
Тропи

1 епітет
2 порівняння
3 метонімія
4 синекдоха

Текст

А Ти пронесла крізь чорний сон століть

Свічу свободи й вірності, Софія…

Б Він гордий світоч запалив

Для шахтаря і косаря,
Для вченого і кобзаря…

В Та горе тим, хто зброю потайну,

Ховаючи, як злодій, під полою
Дерзне ступити на мости священні.

Г Ширяють над минулим темнимa

Нові пісні, нові часи.

Д Сам той Ох на корх заввишки,

А на сажень борода.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
12. Встановіть відповідність
Художній засіб
1 епітет
2 порівняння
3 метонімія
4 синекдоха
Текст

А – Сергію! – скрикнув Осип, – ех, Сергію,

Як добре жити, чорт, його бери!

Б Співало все, сміялось і бриніло. –

А я лежала хвора й самотна.

В Їх було в сім’ї робочій

Четверо братів.
Старшого посеред ночі
Узяли – не хтів
Він здаватись, меркли очі,
Бій ще гуготів.

Г В піснях і труд, і даль походу,

І жаль, і усміх, і любов,
І гнів великого народу,
І за народ пролита кров.

Д А ти, всевидящеє око!

Чи ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали
В Сибір невольників святих?
  А Б В Г Д
1
2
3
4
13. Установіть відповідність між жанром і назвою ліричного твору
Жанр

1 філософська лірика
2 громадянська лірика
3 пейзажна лірика
4 інтимна лірика

Назва твору
А Г.Сковорода „Всякому місту – звичай і

права”

Б Т.Шевченко „Садок вишневий коло хати”
В І.Франко „Гімн”
Г В.Стус „В мені уже народжується Бог”
Д В.Сосюра „Так ніхто не кохав”

  А Б В Г Д
1
2
3
4