7.1. Стилі сучасної української літературної мови

7.1. Стилі сучасної української літературної мови

1. Поняття „стиль” розкрито в рядку
А оброблена, унормована форма національної мови, яка в усному і писемному

різновидах обслуговує культурне життя народу, усі сфери його суспільної діяльності

Б різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності

мовців і відповідно до цього має особливості добору й використання мовних засобів

В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у

процесі суспільної комунікації

Г сукупність лексичних одиниць, які використовуються в мовлені
Д літературні тексти, які використовують у певних ситуаціях

А
Б
В
Г
Д
 
2. Нині в сучасній українській літературній мові виокремлюють стилів
А 5
Б 7
В 9
Г 3
Д 8
А
Б
В
Г
Д
3. Ознаки наукового стилю подано в рядку
А абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
Б офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
В образність, поетичність, зображувальність, яскраве вираження авторського „я”
Г невимушеність, безпосередність, приватність спілкування, емоційність
Д ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність
А
Б
В
Г
Д
4. Ознаки офіційно-ділового стилю зазначено в рядку
А невимушеність, безпосередність, приватність спілкування, емоційність
Б ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність
В офіційність, лаконічність, стандартизація вислову, регламентація тексту
Г абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
Д образність, поетичність, зображувальність, яскраве вираження авторського „я”
А
Б
В
Г
Д
5. Ознаки конфесійного стилю подано в рядку
А урочистість, піднесений тон, пишномовність, символізм образів
Б образність, поетичність, експресія, естетика мовлення
В аргументація, переконливість, узагальнення, висновки
Г офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
Д ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність
А
Б
В
Г
Д
6. Публіцистичний стиль послуговується такими мовними засобами
А термінологія, покликання, абстрактні іменники, відносні прикметники
Б суспільно-політична лексика, риторичні запитання, емоційно забарвлені слова,

метафори

В побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені та просторічні слова
Г абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
Д офіційність, лаконічність, стандартизація вислову, регламентація тексту

А
Б
В
Г
Д
 
7. Ознаками публіцистичного стилю є:
А невимушеність, емоційність, приватність спілкування, наявність стереотипних

словесних формул

Б офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
В закличність, логічність доказів, зрозумілість інформації, емоційно-експресивна

образність

Г абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
Д урочистість, піднесений тон, пишномовність, символізм образів

А
Б
В
Г
Д
 
8. Ознаками художнього стилю є
А образність, поетичність, зображувальність, авторське „я”
Б урочистість, пишномовність, алегорійність, символізм образів
В об’єктивність, переконливість, понятійність, узагальнення
Г аргументація, переконливість, узагальнення, висновки
Д термінологія, покликання, абстрактні іменники, відносні прикметники
А
Б
В
Г
Д
9. Художній стиль реалізується в таких жанрах
А памфлет, фейлетон, есе, репортаж
Б роман, образок, водевіль, епіграма
В послання, проповідь, притча, апокриф
Г опус, роман, новела, вірш
Д притча, міф, легенда, стаття
А
Б
В
Г
Д
10. Жанрами конфесійного стилю є
А послання, проповіді, притчі, апокрифи
Б памфлет, фейлетон, есе, репортаж
В роман, образок, поема, оповідання
Г агіографія, містерія, міраклія, мораліте
Д послання, псалом, літопис, образок
А
Б
В
Г
Д
11. Офіційно-діловий стиль має на меті
А повідомляти про результати наукової діяльності
Б регулювати офіційні та ділові стосунки мовців у державно-правовій,

суспільно-виробничій сферах

В пропагувати важливі суспільно-політичні ідеї, сприяти вирішенню актуальних

питань, активно впливати на слухача (читача)

Г закликати людей пропагувати здоровий сросіб життя
Д повідомляти про події, які відбуваються у світі

А
Б
В
Г
Д
 
12. Мета наукового стилю – це
А усебічно впливати на думки і почуття людей, формувати ідейні переконання,

моральні якості та естетичні смаки

Б апелювати до внутрішнього світу людини, впливати на душевні переживання
В повідомляти про результати наукової діяльності
Г регулювати офіційні та ділові стосунки мовців у державно-правовій,

суспільно-виробничій сферах

Д пропагувати важливі суспільно-політичні ідеї, сприяти вирішенню актуальних

питань, активно впливати на слухача (читача)
А
Б
В
Г
Д
 
13. Яке з речень не потребує редагування
А Миття рекламних вивісок збільшить у кілька разів їх проглядаємість і

привабливість.

Б Прибирання котеджів – ідеальний порядок у домі з багаточисленними кімнатами

стане щоденною реальністю.

В Це була його перша жовта карточка у цьому сезоні.
Г Сьогодні ми будемо говорити за золото наших степів.
Д Метро стає цілком реальним фактором, а зовсім не фантазією.

А
Б
В
Г
Д
 
14. Яке з речень не потребує редагування
А Україна – найталановитіша нація.
Б Вони вже подолали найскладніший участок дороги.
В Та і є за що, Русь могутня полюбить тебе, назвать матір’ю, стать за честь твою

проти ворога, а в неволі час і життя віддасть.

Г Він не вспів закинути м’яч до кільця.
Д Особливо враження вона не призвела.

А
Б
В
Г
Д
 
15. Яке з речень не потребує редагування
А Яким образом вам вдалося отримати цю інформацію?
Б На прилавках наших магазинів стало неможливо знайти відмінних по якості

продуктів.

В І так з дня в день, на цілісінькі три місяці, які спершу здаються неосяжними,

а під кінець – такими короткими та куцими, що аж жалко на них дивитися.

Г Вдень температура становитиме від трьох до вісьми градусів.
Д Невільно приходить на думку слідуюче.

А
Б
В
Г
Д
 
16. Яке з речень не потребує редагування
А Мова йде про саме вагоме.
Б На зборах були всі без виключення.
В Хочу повідомити про зовсім друге.
Г Тобі вже, мабуть, пора!
Д Довгі кілометри асфальтових доріг залишилися позаду.
А
Б
В
Г
Д
17. Яке з речень не потребує редагування
А Інститутські аудиторії пахли фарбою й свіжістю.
Б Сьогодні Олегова поведінка не гарна.
В Мова є способом спілкування людей.
Г Звонили Мишкові батьки.
Д Вона придбала собі коштовний телефон.
А
Б
В
Г
Д
18. Яке з речень не потребує редагування
А Він попросив мене, щоб я не роповідала про його тайну.
Б П’єса схвилювала глядачів до глибини душі.
В Саме часто виписки оформлюються у вигляді цитат.
Г Необхідно поділити речення по смислу.
Д У нашій українській армії солдатів одягають у плотний одяг.
А
Б
В
Г
Д
19. Яке з речень не потребує редагування
А У творі головна героїня описується, як жінка неземної красоти.
Б Слідуючий урок – біологія.
В Кореспондент, взявши інтерв’ю у відомого хірурга, зайшов у палату.
Г Зійшовши з потяга, мені відчулося дихання рідної землі.
Д Знявши капелюха, вулиця ставала для мене ще вужчою.
А
Б
В
Г
Д
20. В усіх словосполученнях рядка допущені помилки при побудові, окрім
А оплачувати за проїзд, спускатися по сходах, відсутній із-за хвороби
Б звести нанівець, спільне підприємство, вірна відповідь
В обопільна угода, їхати автобусом, заплатити по сто гривень
Г назвати по імені, поза всяким сумнівом, прийшов по справі
Д комісія з вивчення проблеми, проживати по адресі, згідно наказу
А
Б
В
Г
Д
21. Лексичну норму не порушено в словосполученні
А картата сорочка
Б сорочка в клітинку
В приймати участь
Г виборна агітація
Д взяти себе в руки
А
Б
В
Г
Д
22. Лексичну норму не порушено в словосполученні
А рішити задачу
Б тактична помилка
В чинне законодавство
Г підняти питання
Д виключення з правил
А
Б
В
Г
Д
23. Лексичну норму не порушено в словосполученні
А збити з толку
Б зайти в тупик
В звільнити від посади
Г по вказівці вчителя
Д взяти за приклад
А
Б
В
Г
Д
24. Лексичну норму не порушено в словосполученні
А працювати по сумісництву
Б виконати по всіх правилах
В деякою мірою
Г пам’ятник Івана Франка
Д ввести в склад комісії
А
Б
В
Г
Д
25. Поширені однорідні члени речення є в реченні
А Слово „мама” приходить на уста промінцем маминої усмішки, ласкавістю очей,

листочком вишні й світлинкою сонця, пелюсткою квітки й радістю веселки, лагідністю руки й вечірньою молитвою.

Б І від цього всього-на-всього одного кроку моєї матері все набрало якоїсь

святковості, незвичності, таємничості.

В Учитель навчив насписати й читати слова „мама”, „земля”, „сонце”, „народ”,

„праця”.

Г Важко навіть уявити, скільки душевних сил, енергії, знань, умінь треба докласти,

щоб виростити й виховати справжніми людьми таких різних, не схожих між собою дітей.

Д Слова – полова, але огонь в одежі слова – безсмертна, чудотворна фея, правдива

іскра Прометея.
А
Б
В
Г
Д
26. Установіть відповідність між фразеологічними одиницями і стилем, якому вони

притаманні
1 узяти участь
2 узяти слово
3 узяти реванш
4 узяти гріх на душу
А розмовний
Б публіцистичний
В науковий
Г конфесійний
Д офіційно-діловий
  А Б В Г Д
1
2
3
4
27. Текст і завдання до нього.
1. Зоддалеки гора Княжа – як бурий ведмідь привеликий, що розлігся на березі ріки.
2. Пливучи в човні по ріці, поволеньки наближаєшся до цього сонного горбатого ведмедя, котрий передні волохаті лапи витягнув низькими кручами ген-ген уперед, поклавши на них довгу морду. 3. І коли придивитись із човна пильніше, можна вгледіти опукле нашорошене вухо, яке і вві сні не опускається, прислухається до безмежжя простору.
4. Можна розрізнити і приплющене ведмеже око, над яким куці вії здригаються так, як на вітрі здригаються дерева. 5. Цей ведмідь спить на березі ріки не тільки взимку, а й улітку, коли, здається, гріх не проснутись і не поласувати доспілими ягодами та медом диких бджіл, вгамувавши спрагу блакитною річковою водою, у якій хлюпочеться довга шерсть на передніх лапах.
А. Текст належить до стилю
А публіцистичного
Б розмовного
В художнього
Г епістолярного
Д наукового
А
Б
В
Г
Д
Б. У першому реченні тире ставиться
А між підметом і присудком
Б відокремлює порівняльний зворот
В у складному реченні між його частинами
Г відповідно до інтонації
Д у неповному реченні
А
Б
В
Г
Д
В. Емоційно забарвлені слова вжито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Г. Слово, характерне для конфесійного стилю, ужито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Д. Складнопідрядне умови вжито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Е. Орфографічну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
28. Текст і завдання до нього.
1. Джебель-Накуг – Дзвонова Гора на березі Чорного моря – здавна оточена ореолом легенди. 2. Коли людина сходить на її вершину, пісок стогне під ногами. 3. У надрах цієї гори, розповідають мешканці Сінайського півострова, заховано великий монастир. 4. У певний час гудуть його підземні дзвони, скликаючи на молитву ченців. 5. Тоді вся гора починає дрижати від цих могутніх звуків. 6. Сипляться з її схилів пісок, нанесений вітром, і дрижать люди й тварини… 7. Це, мабуть, вигадки, але таких гір на світі багато. 8. Є така гора, а точніше бархан, і неподалік Алма-Ати. 9. Великий вітер, що дме з боку річки Ілі приносить пісок на схили бархана. 10. Тільки-но він затихає, міріади піщинок осипаються вниз, бархан починає звучати. 11. Іноді він співає з такою силою, що його чути за багато кілометрів. 12. Його звук нагадує пароплавний гудок. 13. За тридцять п’ять кілометрів від Кабула стоїть гора Рег-Раван – по-українськи Двигтяча Гора. 14. Подібно до гори Джебель-Накуг вона вкрита шаром білого пісковику. 15. Коли з гори сходить кілька чоловік, чується звук, схожий на барабанний бій. 16. З’ясовано, що звуки виникають від осипання піску, причому звучить він лише за певних умов. 17. „Співати” може тільки дуже чистий кварцевий пісок, діаметр зерен якого становить 0,3-0,5 міліметра. 18. Вогкий пісок не звучить.
А. Поширена прикладка вжита в реченні
А 1
Б 3
В 4
Г 16
Д 17
А
Б
В
Г
Д
Б. Орфографічну помилкудопущено в слові
А Сінайського
Б неподалік
В тільки-но
Г кварцевий
Д по-українськи
А
Б
В
Г
Д
В. Відокремлене означеня є в реченні
А 4
Б 6
В 8
Г 14
Д 18
А
Б
В
Г
Д
Г. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А 6
Б 7
В 9
Г 13
Д 15
А
Б
В
Г
Д
Д. Складнопідрядним умови є речення
А 2
Б 9
В 11
Г 16
Д 17
А
Б
В
Г
Д
Е. Складносурядним є речення
А 6
Б 9
В 10
Г 13
Д 17
А
Б
В
Г
Д