6.10. Складне синтаксичне ціле

6.10. Складне синтаксичне ціле

1. Вставна конструкція є в реченні (окремі розділові знаки опущено)
А Студбатівці, інтелектуалісти як вони справедливо себе називали непохитно

стояли на вогневих рубежах, ходили майже голіруч в атаки на танки.

Б Читачі пам’ятають, як юнаки серед них і Олесь Гончар залишали аудиторії та

бібліотеки, шикувалися в студентські батальйони.

В Дивна річ я не можу спокійно дивитися на чужі рани, а от витягувати скабки із

своїх рук чи ніг то для мене хоч і болюче, але приємне заняття.

Г Чорні голі дерева стояли в снігу настовбурчившись замерзлими гілочками і наче

мертві, не ворушилися од вітру.

Д Лечу лечу а вітер віє, передо мною сніг біліє.

А
Б
В
Г
Д
 
2. Правильно розставлені розділові знаки в реченні
А Щедре літнє сонце панує, гріє землю й воду, розсипається тисячами сонячних

зайчиків по хвильках, пече крони дерев марно намагаючись пробитися в глибину дерев.

Б Біля краю води на зеленій траві стоїть юна, років п’ятнадцяти дівчина.
В До пишного розмаїття мальв усі давно звикли і стали вони невід’ємною частиною

родини.

Г Минала якась мить – сонячним зайчиком білка летіла на сосну, і з гілля, що легко

похитувалося, сипалася зерниста роса.

Д Здавалося Дністро під кручею аж кипить, там очищається у вогні й прозоріє його

вода.
А
Б
В
Г
Д
3. Установіть відповідність
Тип речення

1 складнопідрядне
2 складнопідрядне

з кількома підрядними

3 ССК
4 складносурядне

Приклад

А Зразки найдавнішої вишивки в музеях Європи

датують V століттям нашої ери, а пам’ятки української вишивки, на жаль, збереглися лише за кілька останніх століть.

Б Дані археологічних розкопок, свідчення

літописців і мандрівників минулого дозволяють стверджувати, що мистецтво вишивання на території України сягає найдавніших часів.

В З-за славної широкої ріки на цей високий

берег долітає запах лісів, вони синіють у глибокій далечі, і здається згори, що то море бузкове й імлисте переливається за обрій.

Г Після закінчення гімназії Сергій вступив до

трупи Дягілєва, після смерті якого 1929 року перейшов до Паризької опери, де майже без перерв упродовж сорока семи років був солістом, балетмейстером і педагогом.

Д Від природи наділений унікальними

здібностями до мов, Агатангел з легкістю засвоїв основні давні й нові мови
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
4. Установіть відповідність
Тип речення

1 складносурядне
2 складнопідрядне
3 безсполучникове
4 складне речення

з різними видами зв’язку
Приклад

А То шумів зелений лист, то у вінку мінився

золотом ряст весняний, то золотим дощем лились.

Б Цей шмат землі, що колесом одкочувався від

татарського броду й козачої долини, і досі не мав власної назви, хоча тут люди не раз знаходили непевний притулок від ординців.

В Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не

шеберхне.

Г Є в коханні і будні і свята, є в ньому і радість, і

жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль.

Д Сонце стоїть у зеніті, навіть припікає.

  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
5. Установіть відповідність
Тип речення

1 складносурядне
2 складнопідрядне
3 складне речення

з різними видами зв’язку

4 ССЦ

Приклад

А У городі, де грають струни п’яні, де вічний

шум, де вічна суєта, я згадую слова твої неждані.

Б Дерева мене чекають, і падає листя на стежку,

і падають зорі в долоні, і падає сон у траву.

В Верхів’ями сосни здригались від болю й

розлуки і падали важко на землю.

Г Сповзали сутінки, осінній вечір надходить

несподівано і рано.

Д Верба стала своєрідним символом нашого

народу не випадково великий Кобзар, перебуваючи на засланні в Орській фортеці, висадив вербову гілочку, прижив її, виходив.
  А Б В Г Д
1
2
3
4
6. Текст і завдання до нього.
1. Стежка на лузі м’яка, лише шавкотить під ногами. 2. У кущах, умощуючись на сон, час од часу перегукуються пташки.
3. Ось і в розквітлому калиновому кущі, що я минав його, зацінькала якась, їй обізвалися не дружно, але вимогливо пуцьвірки. 4. Цінькала вона жалібно, видно умовляла своїх малих ненажер заснути, бо де ж вона у темряві знайде їм корму?.. 5. Дмухнув вітерець, і на мене війнуло запашною хмарою. 6. Я аж чхнув. 7. Здивовано глянув на калину. 8. Гм, отака кислятина восени і отак весною пахтить…
9. Вигулькнув на дорогу. 10. Вона пахла нагрітою пилюкою, коров’ячим теплим молоком і студеною водою од близького колодязя. 11. Вибрався на город і стежками.
А. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
А
Б
В
Г
Д
Б. Орфографічну помилку допущено в слові
А шавкотить
Б розквітлому
В не дружно
Г цінькала
Д студеною
А
Б
В
Г
Д
В. Складносурядним є речення
А 2
Б 3
В 4
Г 5
Д 10
А
Б
В
Г
Д
Г. Іменників I відміни у тексті
А 5
Б 6
В 10
Г 11
Д 12
А
Б
В
Г
Д
7. Текст і завдання до нього.
Небезпечні зустрічі1. Смерчі на морі не раз топили невеликі човни, і не раз смерчі завдавали неабияких збитків. 2. Якось водяний вихор „захопив” не велике судно. 3. Ніби граючись з ним, він ставив його то на ніс, то на корму, піднімав угору, залив усі каюти водою, але не потопив. 4. Неважко собі уявити, як було в ті хвилини людям на кораблі.
5. Мешканці і курортники району Сочі спостерігають морські смерчі щороку.
6. Навідуються водяні вихори і до балтійського узбережжя. 7. Іноді вони виходять на суходіл і завдають немалих руйнувань. 8. Так сталося в 1946 році, коли смерч зародившись у морі пройшов територію Латвії кілька десятків кілометрів.
9. Виникненню смерчових водяних стовпів тут сприяють великі перепади температури в нижньому шарі атмосфери.
10. Улітку температура води на поверхні часто підвищується коло берегів до 16–19 градусів, тоді як на глибині 10–15 метрів вода охолоджена до 3–5 градусів. 11. Але буває так, що береговий вітер зганяє нагріту воду, і тоді на поверхні моря утворюється „холодна пляма”. 12. Охолоджується і повітря, що лежить над нею. 13. А поряд – маси теплого повітря. 14. Умови для зародженя смерчів створено.
А. За жанром цей текст є
А новела
Б оповідання
В стаття
Г легенда
Д есе
А
Б
В
Г
Д
Б. Засобами міжфразового зв’язку першого й другого речення є
А лексичний повтор
Б прислівник
В займенник
Г вставне слово
Д сполучник
А
Б
В
Г
Д
В. Заголовок до тексту є його
А тезою
Б темою
В мікротемою
Г проблемою
Д ідеєю
А
Б
В
Г
Д
Г. Ознакою стилю цього тексту є
А переважання стилістично нейтральних мовних засобів, уживання

канцелярської лексики, гранично точний виклад

Б широке використання побутової лексики, емоційно забарвлених і

просторічних слів, неповних речень

В повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність питань емоційно

забарвлених слів

Г уживання термінів, точність, логічність, обґрунтованість викладу
Д використання спеціальної фразеології, наявність окличних речень,

риторичних запитань, емоційно забарвлених слів
А
Б
В
Г
Д
 
Д. Орфографічну помилку допущено в слові
А невеликі
Б не велике
В угору
Г не потопив
Д неважко
А
Б
В
Г
Д
Е. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А третьому
Б четвертому
В восьмому
Г десятому
Д одинадцятому
А
Б
В
Г
Д
Ж. Поширеною обставиною ускладнене речення
А другому
Б п’ятому
В сьомому
Г восьмому
Д чотирнадцятому
А
Б
В
Г
Д
І. Поширеними однорідними членами речення ускладнене речення
А друге
Б шосте
В восьме
Г десяте
Д одинадцяте
А
Б
В
Г
Д
К. Неоднорідні означення є в реченні
А п’яте
Б дев’яте
В десяте
Г одинадцяте
Д тринадцяте
А
Б
В
Г
Д
Л. Складносурядним є речення
А 1
Б 2
В 4
Г 7
Д 10
А
Б
В
Г
Д
М. Складнопідрядним є всі речення, окрім
А 3
Б 8
В 10
Г 11
Д 12
А
Б
В
Г
Д