5. Морфологія

5. Морфологія

1. Усі слова є іменниками в рядку
А речення, речник, ректи
Б виконання, виконавець, виконавши
В лебідь, лебединий, лебідонька
Г бібліотека, бібліотекар, бібліотекарський
Д зелень, зеленка, зілля
А
Б
В
Г
Д
2. Усі слова є прикметниками в рядку
А веселий, весело, веселитися
Б намальований, мальовничий, мальований
В усміхнений, усмішка, усміхатися
Г сердечний, серцевий, сердешний
Д соловейків, соловенятко, солов’їний
А
Б
В
Г
Д
3. Усі слова є займенниками в рядку
А ні в чому, мені, учора, кого
Б увечері, чий, себе, десь
В зтозна-де, сам, самий, ви
Г себе, абищо, ще, якась
Д воно, жоден, лише, я
А
Б
В
Г
Д
4. Усі слова є числівниками в рядку
А четвертий, четвірка, чверть, чотири
Б сотий, сто, ста, сотня
В десять, десяток, десятеро, десята
Г вісім, восьмеро, восьмий, вісімка
Д два, двійко, обоє, двоє
А
Б
В
Г
Д
5. Усі слова є дієсловами в рядку
А веселитися, звеселитися, весело, весілля
Б пригорілий, горіти, згоріти, загорілий
В бажати, бажаний, бажання, бажаннячко
Г співати, розспівуватись, спів, співомовка
Д посміхатися, посмішка, усміхнений, насмішивши
А
Б
В
Г
Д
6. Усі слова є прислівниками в рядку
А віч-на-віч, по-моєму, дещо
Б вранці, поодинці, будь-хто
В усередині, без кінця, чий-небудь
Г заввишки, високо, звечора
Д ніхто, зокола, тут
А
Б
В
Г
Д
7. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами
Форма дієслова

1 особова форма
2 безособова форма
3 дієприкметник
4 дієприслівник

Приклад

А написано
Б написавши
В написати
Г написав
Д написаний

  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
8. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне

слово)
Ліс ще дрімає, (1)а з синім небом (2)уже щось діється: (3)воно то зблідне, наче (4)від жаху, то спалахне сяйвом, немов від радощів.
А займенник
Б частка
В прийменник
Г сполучник
Д прислівник
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
9. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне

слово)
Зашепотіли (1)збуджені листочки, (2)оповідаючи сни (3)свої, заметушилась у травиці комашня, розітнулося в (4)гущині голосне щебетання й полинуло високо – туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами.
А займенник
Б прикметник
В дієприкметник (форма дієслова)
Г іменник
Д дієприслівник (форма дієслова)
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
10. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне

слово)
Море… Здається (1)так (2)і хлюпався б (3)у (4)тій воді все життя і на берег би не вилазив!
А займенник
Б прикметник
В прийменник
Г сполучник
Д частка
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
11. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне

слово)
То була краса, (1)що виховується тільки (2)на Україні, (3)але (4)не така, як малюють деякі з наших письменників.
А займенник
Б прийменник
В сполучник
Г частка
Д вигук
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
12. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне

слово)
(1)Не (2)обов’язково бути великим знавцем, (3)щоб відчути глибину (4)маминої пісні.
А прислівник
Б займенник
В сполучник
Г частка
Д прикметник
  А Б В Г Д
1
2
3
4