4.1. Морфемна будова слова

4.1. Морфемна будова слова

1. Розділ мовознавства, який вивчає будову слова, – це
А словотвір
Б морфеміка
В морфонологія
Г синтаксис
Д орфографія
А
Б
В
Г
Д
2. Визначення морфеми правильно сформульовано в рядку
А спільна частина споріднених слів, яка виражає їхнє основне лексичне значення
Б конкретний вияв морфеми у слові та словоформах
В найменша неподільна значуща частина слова
Г частина слова, що стоїть після кореня
Д частина слова, що стоїть до кореня
А
Б
В
Г
Д
3. Істинне твердження подано в рядку
А морфемна будова слова – це єдність морфем
Б морфемна будова слова – це єдність закономірно розташованих морфем
В морфемна будова слова – це єдність закономірно розташованих і
взаємопов’язаних морфем
Г це єдність змінних частин
Д це єдність закономірно доданих частин та флексій
А
Б
В
Г
Д
 
4. Визначте рядок, у якому слова мають афіксальну основу
А запис, згода, моряк, учень
Б даль, день, два, чай
В дуб, міра, група, друг
Г презирство, край, таксист, стіл
Д спів, розтин, грива, волосся
А
Б
В
Г
Д
5. У словах якого рядка корінь збігається з основою
А вікно, сад, вода, день
Б довіра, читати, школяр, прадід
В наказ, супутник, водний, учися
Г цукерка, ложе, пародист, монітор
Д телефон, парфуми, ліки, тінь
А
Б
В
Г
Д
6. Непохідну основу мають слова в рядку
А мудрість, сивина, повсюди, літній
Б воля, звук, свист, олово
В підгрупа, відрізати, високий, соняшник
Г книжечка, ручка, девіз, мотто
Д газета, кінознавець, папір, щербет
А
Б
В
Г
Д
7. Визначте, слова якого рядка мають похідну основу
А смак, автор, діло, барва
Б умова, крига, промінь, образ
В аптекар, багажник, більшість, замисел
Г клавіатура, весна, рондо, байкар
Д цінник, ромашка, довідник, нитка
А
Б
В
Г
Д
8. У словах якого рядка вільна основа
А передчуття, кувати, розгін, розрахунок
Б світанок, проміжок, самотній, фахівець
В пройти, перебування, рвати, укриття
Г аптекар, кобзар, кіно, молодець
Д хлопець, речення, переходи, лабіринт
А
Б
В
Г
Д
9. Слова якого рядка мають зв’язану основу
А млин, учень, брати, роззутися
Б царський, пиріжок, молодь, кранівник
В місячний, хутірець, монетний, кругом
Г весняний, провесінь, веснянка, горицвіт
Д літечко, влітку, літній, калинка
А
Б
В
Г
Д
10. Спільнокореневі слова характеризуються
А спільним коренем і спільним лексичним значенням
Б спільним коренем, спільним лексичним значенням, належністю до тієї самої
частини мови
В спільним коренем, різним лексичним значенням, належністю до різних частин
мови
Г спільним коренем, схожим лексичним значенням, належністю до різних частин
мови
Д спільним коренем, спільним лексичним значенням, належністю до різних частин
мови
А
Б
В
Г
Д
 
11. У якому рядку подано спільнокореневі слова
А просити, просо, просихати, просто
Б подорожник, придорожній, подорож, дорога
В осанна, осанка, осад, осадка
Г вода, водний, заводій, водяник
Д коса, косити, закосичитися, косовиця
А
Б
В
Г
Д
12. У якому рядку подано форми того самого слова
А лебідь, лебедем, лебедя, лебедеві
Б лебідь, лебедиця, лебединий, лебедіти
В лебедиця, лебідочка, лебідонька, лебідка
Г лебеденя, лебідка, лебідки, лебідкою
Д лебедина, лебедині, лебідь, лебеденя
А
Б
В
Г
Д
13. Найменші значущі частини слова подано в рядку
А основа, закінчення, інтерфікс, постфікс
Б префікс, основа, суфікс, закінчення
В префікс, корінь, суфікс, закінчення
Г твірна основа, флексія, суфікс, інтерфікс
Д корінь, суфікс, основа, постфікс
А
Б
В
Г
Д
14. Правильну послідовність розбору слова за будовою подано в рядку
А корінь, префікс, інтерфікс, суфікс, закінчення, постфікс, основа
Б закінчення, основа, корінь, префікс, суфікс, постфікс, інтерфікс
В префікс, корінь, суфікс, закінчення, постфікс, основа
Г основа, префікс, суфікс, інтерфікс, закінчення, корінь, постфікс
Д постфікс, закінчення, суфікс, корінь, інтерфікс, префікс, основа
А
Б
В
Г
Д
15. У якому рядку правильно поділено слова на морфеми
А клітин-к-а, з-сипа-ти, до-гнати, мілк-ува-т-ий
Б між-відом-чий, миролюб-н-ий, сколих-ува-ти, згад-к-а
В кліп-ну-ти, зо-дяг-ну-т-ий, зу-стріч-ø, з-руш-и-ти-ся
Г мо-ло-ко, ха-зя-їн, су-спіль-ств-о, кни-же-чк-а
Д не-по-кір-н-ість, примх-а, до-кум-ент, ганчір-к-а
А
Б
В
Г
Д
16. У якому рядку допущено помилки в поділі слів на морфеми
А сам-о-від-да-н-ий, з-гор-і-ти, дн-ищ-е, діт-вор-а
Б навч-анн-я, мовч-азн-ий, можлив-ість, сто-літ-н-ій
В блюд-ц-е, без-умов-н-ий, на-вантаж-енн-я, при-сл-а-ти
Г най-вищ-ий, пере-пис, до-о-прац-юва-ти, знач-н-ий
Д мит-уць, с-тривож-ен-о, о-зим-ин-а, під-спів-ува-ти
А
Б
В
Г
Д
17. Визначте, слова якого рядка містять афіксоїди
А географія, велотренажер, хвилеподібний, висотомір
Б межиріччя, хлібопекарня, дисгармонія, сталепрокатник
В надвиробництво, передусім, супутник, середньовічний
Г гуртожиток, літописання, феномен, знання
Д префікс, значення, словничок, НАТО
А
Б
В
Г
Д
18. У словах якого рядка відбулися зміни на стику морфем
А смугастий, гіркуватий, продумати, нерясний
Б мовлення, священний, пастушок, дорожчий
В непокірний, сміливець, переказати, учорашній
Г височенний, річний, веселенько, журнальчик
Д інакомовець, літозчислення, фокус, лампада
А
Б
В
Г
Д
19. Установіть відповідність між словом і його морфемним складом
1 возз’єднати
2 володар
3 призначатися
4 збірка
А корінь, суфікс, закінчення
Б корінь, суфікс
В префікс, корінь, суфікс, закінчення
Г префікс, корінь, суфікс, суфікс, постфікс
Д префікс, префікс, корінь, суфікс, суфікс
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
20. Установіть відповідність між словами та наявністю певних морфем у їхньому складі
1 коронувати
2 недовіра
3 лісоруб
4 одвірок
А префікс і суфікс
Б два корені
В два префікси
Г два суфікси
Д суфікс і постфікс
  А Б В Г Д
1
2
3
4
21. Установіть відповідність між словом і значенням виділеної частини
1 перерва
2 переждать
3 привіт
4 що-небудь
А префікс
Б корінь
В суфікс
Г постфікс
Д закінчення
  А Б В Г Д
1
2
3
4
22. Текст і завдання до нього.
1. Скоро заюжить серпень, затягне степові виднокола курявною сухою каламуттю, – наприкінці літа, як і напровесні, знову приходять у цей край і вітри, і вихори, і курявні бурі. 2. Погасне степ, побуріє, злиняє, осінь роздягне посадки, шквиря-завійниця покотить мряку полями, хуга засвистить поземкою по твоїм вкритім ожеледдю степовім океані. 3. Тісним, безобрійним стане світ, усе потоне в туманах, в дрібних моросяних дощах. 4. А поки що – небосхили ясні. 5. Хоча вже й не весна, але марево ще й зараз по-весняному щедро затоплює степові простори, тече, струмує всюди, мов світла весняна розлийвода.
6. Блищить на відкритих рівнинах, на подах-улоговинах, прозоро обтікає далекі скирти й лісосмуги доріг, дробить їх серед цієї повені нереальними, ілюзорними. 7. Наче в плесах чистих стоять, у лагунах прозорих, і самі себе відбивають у воді.
А. 10 префіксальних слів ужито в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
Ж 7
А
Б
В
Г
Д
E
Ж
Б. Немає жодного префіксального слова в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
Ж 7
А
Б
В
Г
Д
E
Ж
В. Двокореневі слова вжито в реченнях
А 1, 2, 3, 4
Б 2, 3, 4, 5
В 1, 4, 5, 6
Г 3, 5, 6, 7
Д 1, 5, 6, 7
E 2, 3, 6, 7
Ж 3, 4, 5, 6
А
Б
В
Г
Д
E
Ж
Г. Зміни приголосних на стику морфем відбулися в словах у реченнях
А 1, 2, 5, 6
Б 1, 2, 3, 4
В 2, 3, 4, 5
Г 3, 4, 5, 6
Д 4, 5, 6, 7
E 1, 3, 5, 7
Ж 2, 4, 6, 7
А
Б
В
Г
Д
E
Ж
Д. Зв’язаний корінь має слово в реченні
А 1, 2, 4
Б 2, 6, 7
В 2, 4, 7
Г 3, 4, 5
Д 1, 6, 7
E 2, 4, 5
Ж 2, 5, 7
А
Б
В
Г
Д
E
Ж