2.9.6. Правопис прислівників

2.9.6. Правопис прислівників

1. Через дефіс пишуться всі прислівники в рядку
А коли/не/коли, ледве/ледве, казна/де, багато/багато
Б на/в/здогін, з/діда/прадіда, без/ладу, по/середині
В по/маленьку, без/просипу, по/київськи, по/третє
Г у/наслідок, час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як
Д ген/ген, кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де
А
Б
В
Г
Д
2. Окремо пишуться всі прислівники в рядку
А без/ліку, сам/собою, повік/віки, такий/сякий
Б по/латині, по/дитячому, по/свійськи, хтозна/скільки
В на/щастя, в/цілому, в/основному, уві/сні
Г на/виворіт, у/переміш, по/перше, від/давна
Д на/впростець, з/висока, за/молоду, без/перестанно
А
Б
В
Г
Д
3. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А абстрактно/гуманістичний, австро/угорський, автомобільно/дорожний,
адміністративно/господарський
Б аван/порт, автобіографічно/мемуарний, агрегатно/вузловий, агро/метеорологічний
В аварійно/небезпечний, авіа/ескадрилья, аеродромно/експлуатаційний,
аеро/фотографування
Г авто/броньовик, азбестово/паперовий, азотно/фосфорно/калієвий, а/конто
Д авто/радіо/графія, алфавітно/цифровий, алюмінієво/кислий, альма/матер
А
Б
В
Г
Д
 
4. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А алюмінієво/магнієвий, альфа/терапевтичний, американо/англійський, ампер/виток
Б амплітудно/частотний, аналітично/синтетичний, аналого/цифровий,
анти/гігієнічний
В англо/французький, архі/варіус,архітектурно/ландшафтний, Асканія/Нова
Г астрахано/каспійський, асфальто/бетон, атланто/балтійський, атомно/водневий
Д атомо/хід, аудіо/візуальний, афро/азіатський, археолого/нумізматичний
А
Б
В
Г
Д
 
5. Окремо пишуться всі прислівники в рядку
А поза/торік, з/розгону, до/смаку
Б по/черзі, по/можливості, в/міру
В на/сміх, при/вселюдно, під/час
Г як/слід, натще/серце, за/кордон
Д у/ночі, до/сих/пір, до/останку
А
Б
В
Г
Д
6. Разом пишуться всі слова в рядку
А альфа/розпад, бавовно/очищувальний, баластно/осушувальний,
балтійсько/морський
Б бавовняно/лавсановий, бал/маскарадний, епіко/сатиричний, іонно/електронний
В алюміній/органічний, багато/жанровий, баласто/очисний, іоно/обмін
Г культурно/етичний, культ/фонд, ніжно/світло/коричневий, берего/укріплювальний
Д бета/частинки, бетоно/змішувальний, бібліотека/читальня, бібліотеко/знавство
А
Б
В
Г
Д
 
7. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А біло/голубий, біло/емігрантський, білувато/рожевий, біло/мармуровий
Б біло/матовий, Біломор/канал, біло/сніжний, біло/синьо/червоний
В біло/фінський, біло/церківський, біло/шерстний, білувато/рожевий
Г більш/менш, білгород/дністровський, сніжно/білий, біло/золотий
Д біо/електричний, біло/колосиця, біло/козак, біло/матовий
А
Б
В
Г
Д
8. Виділене слово є прислівником
А на/дворі морозяно
Б на/дворі лежали дрова
В вийти на/гору
Г на/гору пташки не долітають
Д в/день народження
А
Б
В
Г
Д
9. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться разом
А ліво/руч, ні/коли, якось/то, в/ранці
Б не/далеко, босо/ніж, хіба/що, аби/де
В ні/трохи, де/далі, хтозна/якого, все/таки
Г в/перше, у/тричі, де/коли, не/впинно
Д рік/роком, рано/по/раненьку, без/вісти, на/тще/серце
А
Б
В
Г
Д
10. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс
А коли/не/коли, на/в/з/догін, по/маленьку, у/наслідок
Б ледве/ледве, врешті/решт, десь/не/десь, часто/густо
В по/своєму, по/одинці, десь/інколи, ні/на/гріш
Г з/на/двору, на/в/проти, сам/на/сам, спід/споду
Д сам/самотою, без/відома, на/зло, на/віки
А
Б
В
Г
Д
11. Через дефіс пишуться всі прислівники в рядку
А зтозна/скільки, ані/звідки, коли/небудь
Б по/батьківськи, по/маленьку, по/твоєму
В десь/інде, все/одно, видимо/невидимо
Г по/нашому, по/трохи, по/мисливськи
Д рано/вранці, сила/силенна, зроду/віку
А
Б
В
Г
Д
12. Разом треба писати всі прислівники у рядку
А по/польськи, до/щенту, на/весні, до/речі
Б на/вхрест, в/основному, в/цілому, з/висока
В на/четверо, по/своєму, з/верху, на/пам’ять
Г по/тиху, уві/сні, на/жаль, на/гору
Д на/вшпиньки, з/середини, за/панібрата, не/сказано
А
Б
В
Г
Д