2.6. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків

2.6. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків

1. Подвоєння відбувається
А унаслідок чергування приголосних
Б унаслідок збігу приголосних на межі морфем
В унаслідок уподібнення давнього суфіксального [й] до попереднього приголосного
Г унаслідок умов, які склалися в сучасному українському лексичному складі
Д унаслідок умов, які склалися в сучасному українському фонетичному складі
А
Б
В
Г
Д
2. Подовження відбувається
А унаслідок чергування приголосних
Б унаслідок збігу приголосних на межі морфем
В унаслідок уподібнення давнього суфіксального [й] до попереднього приголосного
Г унаслідок умов, які склалися в сучасному українському лексичному складі
Д унаслідок умов, які склалися в сучасному українському фонетичному складі
А
Б
В
Г
Д
3. У всіх словах якого рядка відбувається подовження приголосних?
А бистрінню, осінній, вволю, вугілля
Б бідонний, повіддя, овва, попідтинню
В узбережжя, проміння, розіллятий, ломаччя
Г життя, чуття, Ілля, возз’єднання
Д оббити, ніччю, поташшю, сіллю
А
Б
В
Г
Д
4. У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних?
А пониззя, ззамолоду, розводдя, ввезти
Б роззутися, численний, лляний, співвласник
В співвітчизник, привілля, оббілений, донісся
Г священний, міськком, заввідділом, піччю
Д подорожжю, оббрехати, відданий, незчислéнний
А
Б
В
Г
Д
5. У всіх словах якого рядка відбувається подовження приголосних у формі орудного відмінка
однини
А сталь, ожеледь, покуть, честь
Б сіль, тінь, безліч, заводь
В брость, жовч, заполоч, розповідь
Г Шампань, нежить, ніч, піч
Д капость, поташ, любов, радість
А
Б
В
Г
Д
6. У всіх словах якого рядка не подвоюються і не подовжуються приголосні?
А плем..я, трет..є, от..ой, скошен..ий
Б обмін..ик, чест..ю, незбагнен..ий, навман..я
В л..ється, морквян..ий, доблест..ю, юн..ат
Г від..звеніти, від..аний, від..кусити, від..ректися
Д сушен..ий, олов’ян..ий, студен..ий, священ..ий
А
Б
В
Г
Д
7. У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?
А суцвіття, благословенний, нововведення, буквений
Б білопінний, вінничанин, статей, життєпис
В нетлінний, вічливий, бовваніти, військкор
Г гілляччя, вівсяний, бездонний, обітований
Д заввишки, трясся, розмочений, віддзьобати
А
Б
В
Г
Д
8. Яке з правил умотивовує написання слів шален..ий, жадан..ий, буквен..ий,
потомствен..ий?
А не подвоюється н у словах-винятках
Б подвоюється н у наголошених прикметникових та прислівникових суфіксах
-енн-, -анн- (-янн-)
В подвоюються приголосні на стику кореня і суфікса
Г не подвоюються приголосні на стику кореня і суфікса
Д за традицією пишемо одну літеру -н- у словах
А
Б
В
Г
Д
 
9. Виберіть правильну форму родового відмінка множини іменника співволодіння
А співволодіннів
Б співволодінь
В співолодіннів
Г співолодінь
Д співволодіннь
А
Б
В
Г
Д
10. Виберіть правильне написання слова
А попаддя
Б Оббю
В Заволжя
Г довгожданний
Д міськом
А
Б
В
Г
Д
11. Визначте, який із запропонованих варіантів є орфографічно правильним?
А воз’єднання
Б воз’єднаня
В возз’єдднання
Г возз’єднання
Д воз’єднання
А
Б
В
Г
Д
12. Установіть відповідність між словом і правилом
1 студен..ий
2 незбагнен..ий
3 журавлин..ий
4 шален..ий
А н у дієприкметникових суфіксах
Б н у прикметниках, утворених від іменників
В н у прикметниках-винятках
Г н у наголошених прикметникових та
прислівникових суфіксах
Д збіг приголосних на межі морфем
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
13. Установіть відповідність між словом і правилом
1 без..мін..ий
2 нездолáн..ий
3 с..авці
4 міжвузл..я
А подвоєння у словах-винятках
Б зубний приголосний між приголосним і
голосним не подовжується
В подвоєння приголосних на стику морфем
Г подовження приголосних в іменнику
II відміни середнього роду
Д подвоєння в наголошених прикметникових та
прислівникових суфіксах
  А Б В Г Д
1
2
3
4
14. Установіть відповідність між словом і його значенням
1 кутя
2 покуть
3 кукіль
4 кужіль
А в українській хаті куток, розміщений по діагоналі
від печі
Б обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен,
уживана напередодні Різдва чи Водохреща
В прядиво або вовна, намотані на кілок у прядці
Г обрядове обмивання новонароджених у
християнських віруваннях
Д бур’ян з темно-рожевими або білими квітками і
отруйним насінням, який росте серед хлібних злаків
  А Б В Г Д
1
2
3
4
15. Текст і завдання до нього.
1. Усе довге життя тополя тягнеться до сонця. 2. Вона простягає гілля на схід, щоб зустріти світило в найпершу мить, як тільки воно з’явиться над обрієм. 3. Навіть на заході тополя не пропускає моменту, щоб скористатися останнім теплом і світлом. 4. Та й північна сторона теж у всеозброєнні. 5. Щороку дерево старанно розташовує своє лисття так, щоб жоден промінь упавши на нього не провалився у яку-небудь дірку в її кроні. 6. Тополі ще багато десятиліть тримали на собі своє велике піднебесне царство.
А. Слово з фонетичним подовженням приголосних ужито в реченнях
А 1, 2, 5
Б 2, 3, 4
В 1, 2, 6
Г 1, 2, 4
Д 3, 4, 6
А
Б
В
Г
Д
Б. Слово з подвоєнням приголосних ужито в реченнях
А 3, 5
Б 1, 2
В 2, 3
Г 2, 4
Д 5, 6
А
Б
В
Г
Д
В. Не подовжуються приголосні у слові речень
А 1, 2
Б 2, 3
В 3, 4
Г 4, 5
Д 5, 6
А
Б
В
Г
Д
Г. Орфографічну помилку допущено у слові речення
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
А
Б
В
Г
Д
E
Д. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
А
Б
В
Г
Д
E