2.11. Правопис слів іншомовного походження

2.11. Правопис слів іншомовного походження

1. Усі слова є іншомовними в рядку
А аташе, шасі, пляж, йогурт
Б багаття, дует, лелека, спагеті
В спікер, скриня, тире, шлях
Г гіпербола, мрія, фієста, корсар
Д літера, літопис, зяб, градація
А
Б
В
Г
Д
2. У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?
А п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є
Б шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар
В Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд
Г Нел..сон, Гот..є, фал..сифікація, ін..юрколегія
Д об..єктивний, лоял.ний, вексел.., порт..є
А
Б
В
Г
Д
3. Апостроф ставиться в усіх словах у рядку
А павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд
Б миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс
В фельд..єгер, інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра
Г дистриб..ютер, Женев..єва, кон..юктура, кур..йоз
Д інтерв..ю, б..язь, кутюр..є, Олів..є
А
Б
В
Г
Д
4. У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних?
А ан..отація, Йєл..оустон, нет..о, стак..ато
Б Ел..ада, ім..обілізація, інновація, мок..о
В ір..егулярний, тон..а, гам..а, конфет..і
Г ак..умулятор, лоб..і, ак..уратний, бон..ський
Д інкас..атор, ап..арат, коміс..ія, Апен..іни
А
Б
В
Г
Д
5. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться є?
А бель..таж, фу..те, кано.., ре..міграційний
Б фой.., філ.., ре..стр, арх..рія
В бельгі..ць, вінч..стер, абітурі..нт, мол..кула
Г во..водство, конф..денційний, бен..фіс, п..са
Д Рів..ра, Р..пін, р..форма, с..квоя
А
Б
В
Г
Д
6. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться є?
А фель..тон, ..вро, фс.рія, і..рархія
Б вінь..тка, ід..я, ді..та, п..ня
В конв..єр, ду..ль, пар..о, Моль..р
Г гігі..на, барель..ф, б..ф, ..ліпсоїд
Д клі..нт, кур..р, ц..лулоїд, об..м
А
Б
В
Г
Д
7. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться и?
А п..тарда, п..кулі, с..ртакі, ф..аско
Б пат..о, р..петитор, ш..фон, деф..ле
В пер..метр, пр..нтер, реч..татив, імб..р
Г ор..гінал, брав..симо, к..парис, інс..нуація
Д д..ктатор, д..відент, експер..мент, бенеф..с
А
Б
В
Г
Д
8. Не відмінюються всі слова рядка
А пончо, авеню, командос, дежавю
Б пальто, табло, жалюзі, панна
В комюніке, кредо, бонна, лоджія
Г турне, ложе, ательє, колібрі
Д салямі, какаду, ескадрилья, меню
А
Б
В
Г
Д
9. „Зайве” слово є в рядку
А танго, зеро, вето, рондо
Б пачулі, цунамі, сафарі, хакі
В фейхоа, амплуа, ікебана, боа
Г кафе, кіно, поні, таксі
Д бюро, депо, манто, радіо
А
Б
В
Г
Д
10. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
А прес-папє, фатаморґана, мас-медіа, альма-матер
Б контр’ярус, а-темпо, візаві, ін-кварто
В аляфуршет, ва-банк, пінг-понг, тет-а-тет
Г к’янті, фітопалеонтологічний, паназіатський, Сідней
Д кон’юктура, пап’є-маше, перманганат, системотехніка
А
Б
В
Г
Д
11. Подвоєння відбувається в усіх словах рядка
А священ..ик, віл..а, ван..а, тон..а
Б шален..ий, пан..а, мадон..а, кан..и
В навіжен..ий, бон..а, мот..о, дур..а
Г пан..о, мір..а, дан..ий, нет..о
Д мок..о, мон..а, брут..о, біл..ь
А
Б
В
Г
Д
12. Подвоєння відбувається в усіх словах рядка
А студен..ий, бул..а, ал..о, марок..анець
Б скажен..ий, гол..андець, бов..ан, ак..орд
В ахіл..есова, л..яний, тон..а, с..авець
Г жадан..ий, мек..ський, одіс..ея, дарданел..ський
Д довгождан..ий, пен..і, ам..іак, бал..он
А
Б
В
Г
Д
13. Подвоєння відбувається в усіх словах рядка
Асвяще..ий
Б піща..ний
В олов’я..ий
Г скля..ий
Д суше..ий
А
Б
В
Г
Д
14. Допущено орфографічну помилку в рядку
А Вінничина, філігранний, віддубасити, беззвучний
Б козаччина, ячмінний, віддалений, відданий
В Галичина, знаменний, щеплення, гривеник
Г Німеччина, заввідділом, срібляник, гостинність
Д жервенний, міськком, нездоланність, нескінченність
А
Б
В
Г
Д
15. Допущено орфографічну помилку в рядку
А Іллівна, поташю, єдністю, твердиня
Б життєвий, обличчя, шерстю, стаття
В лляний, змагань, узбережжя, збіжжя
Г узбіччя, клоччя, почуття, піддашшя
Д точністю, підніжжя, мастю, смертю
А
Б
В
Г
Д
16. Не відбувається подвоєння букв в усіх словах рядка
А пече..ий, варе..ий, шале..ий, жада..ий
Б гума..ий, хреще..ий, свяче..ий, несказа..ий
В силе..ий, неподола..ий, нездола..ий, страше..ий
Г поране..ий, неоцін..ий, нескінче..ий, буквен..ий
Д благослове..ий, вогне..ий, де..ий, недарем..ий
А
Б
В
Г
Д
17. Не відбувається подвоєння букв в усіх словах рядка
А горта..ий, розмальова..ий, ці..ий, заверше..ий
Б курорт..ий, зігра..ий, сумлі..ий, мураши..ий
В вчас..ий, змуше..ий, пече..ий, глибоче..ий
Г в..ічливий, безсумнів..ий, скоше..ий, навма..я
Д надсад..ий, неподола..ий, провед..ий, невпевне..ий
А
Б
В
Г
Д
18. Усі слова пишуться з нн у рядку
А сумлін..ість, дан..ий, широчен..ий, ден..ий
Б глибочен..ий, священ..ик, страшен..ий, гортан..ий
В знамен..ий, священ..ий, курортн..ий, беззмін..ий
Г закон..ий, злочин..иця, патефон..ий, сумлін..ий
Д благословен..ий, колін..ий, жадан..ий, нез’ясован..ий
А
Б
В
Г
Д
19. Усі слова пишуться з нн у рядку
А вихова..ість, пісе..ий, дозволе..ий, сті..ий
Б буде..ий, щоде..ий, швидкопли..ість, глиби..ий
В вітря..ий, намальова..ий, да..ий, Ві..иця
Г незвіда..ий, числе..ий, тама..ий, здійсне..ий
Д удава..ий, зробле..ий, написа..ий. свяще..ик
А
Б
В
Г
Д
20. Відбувається подвоєння літер в усіх словах рядка
А забов..аніти, машин..ий, змін..ий, розніжен..ий
Б роз..броєння, старан..ий, о..битий, без..емельний
В від..зеркаленя, без..ахисний, півден..ий, юн..ат
Г воз..’єднання, с..авці, суд..івство, впевнен..о
Д від..ячити, під..ашшя, подорож..ю, бадьоріст..ю
А
Б
В
Г
Д
21. Відбувається подвоєння літер в усіх словах рядка
А від..алений, від..ати, щоден..о, гривен..ик
Б від..ерти, тін..ю, ніс..я, числен..ий
В гіл..ястий, без..убий, філігран..ий, новел..а
Г угід..я, баштан..ик, годин..икар, курін..ий
Д ворон..я, об..ігти, ураган..ий, буквен..ий
А
Б
В
Г
Д
22. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А кілограм.., кристал..ічний, лібрет..т, піц..ерія
Б тер..оризм, кас..ета, хоб..і, ір..аціоналізм
В стакат..о, кор..ектор, оперет..а, Бок..ач..о
Г коміс..ія, режис..ер, крос..ворд, ван..а
Д інтел..ект, піцикат..о, інтермец..о, Бот..ечел..і
А
Б
В
Г
Д
23. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка
А ас..амблея, мас..а, Прус..ія, ал..ея
Б іп..одром, Гіп..ократ, тер..аса, ір..еальний
В ім..іграція, ел..егія, іл..юзія, гіп..опотам
Г ем..іграція, діаграм..а, ас..амблея, труп..а
Д гол..андський, ім..обілізація, бюл..етень, мул..а
А
Б
В
Г
Д
24. Подвоєння літер відбувається у слові
А спагет..і
Б хоб..і
В шас..і
Г пен..і
Д інтермец..о
А
Б
В
Г
Д
25. Подвоєння літер не відбувається у слові
А калькут..ський
Б гол..андський
В одіс..ея
Г ел..іни
Д фін..и
А
Б
В
Г
Д
26. Орфографічну помилку допущено в рядку
А марокканський, Руссо, баронеса, аккомпанемент
Б Ахіллес, Міссурі, ілюстрація, кореспондент
В мадонна, буддизм, новела, бравісимо
Г віла (русалка), мулла, акредитація, сюрреалізм
Д інтермеццо, інновація, Канни, Джонні
А
Б
В
Г
Д
27. Орфографічну помилку допущено в рядку
А контрреволюція, Джульєтта, професор, Таллін
Б мотто, Ватт, траса, меккський
В колектив, ват, тонна, конфеті
Г Віллі, еміграція, брутто, каравела
Д Бетті, масаж, нетто, бестселлер
А
Б
В
Г
Д
28. Подвоєні приголосні є в усіх словах рядка
А Ган..а, примадон..а, бал..етристика, бул..а
Б Ел..лада, беладон..а, комун..а, сюр..еалізм
В Інес..а, Апол..он, віл..а (будинок), гол..андець
Г ман..а, рокок..о, тон..а, ван..на,
Д барок..о, брут..о, ім..іграція, Буд..а
А
Б
В
Г
Д
29. Подвоєні приголосні є в усіх словах рядка
А ір..еальний, Рус..о, контр..революція, мір..а
Б коміс..ія, нет..о, ап..арат, сум..а
В груп..а, ім..іграція, кол..ектив, ман..а
Г Яс..и, ір..егулярний, шас..і, а..куратний
Д Дік..енс, Ніц..а, пан..а, лібрет..о
А
Б
В
Г
Д
30. Установіть відповідність між словом і правилом
1 ді..з
2 д..р..жабль
3 тра..кторія
4 д..джей
А у складних словах, утворених від абревіатур
Б слово-виняток
В після префіксів та споріднених із ними елементів
Г у загальних назвах за „правилом дев’ятки”
Д у давно засвоєних словах та тюркських
запозиченнях
  А Б В Г Д
1
2
3
4
31. Установіть відновідність між орфограмою та словом
1 пишеться ь
2 ставиться ’
3 не ставиться ’
4 не пишеться ь
А б..ювет
Б комп..ютер
В н..юанс
Г конс..єрж
Д сю..реалізм
  А Б В Г Д
1
2
3
4
32. Установіть відповідність між словом та значенням
1 кабальєро
2 кавалер
3 кавальєр
4 кавал
А різновид духового музичного інструмента типу
флейти
Б шанобливе звертання до чоловіків в іспаномовних
країнах
В насип із ґрунту, вийнятого з виїмки під час
побудови дороги чи каналу і не використаного для
самої споруди
Г група вершників, які їдуть разом
Д чоловік, який танцює з партнеркою та услуговує їй
у товаристві
  А Б В Г Д
1
2
3
4
33. Текст і завдання до нього.
1. Сперечання – це словесна боротьба, у якій кожна із двох чи більше осіб-учасників домагається перемоги своїх думок, поглядів, переконань. 2. Ще давньо грецький філософ Арістотель поділяв сперечання на діалектичне („мистецтво вести бесіду”) та еристичне („суперечка”). 3. Перше – це дискусія, знаходження істини в розмові шляхом зіставлення аргументів і контраргументів. 4. Друге – використання різних словесних і несловесних засобів з метою подолати суперника – незалежно від того, має він рацію чи ні. 5. Отже у другому випадку йдеться не про істину, а про перемогу над супротивником, позбавлення його здатності.провадити сперечання, захищати свої погляди, навіть якщо істина на його боці і він у цьому переконаний. 6. Зрозуміло, що в еристичному сперечанні місця для етикетності мовлення не надто багато.
А. У словах – загальних назвах якого речення пишеться и за „правилом дев’ятки”
А 1, 2, 3, 4
Б 2, 3, 4, 5
В 3, 4, 5, 6
Г 2, 3, 5, 6
Д 1, 4, 5, 6
А
Б
В
Г
Д
Б. Тире між підметом і присудком, вираженими однією частиною мови, ставиться в
реченні
А 1
Б 3
В 4
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
В. Орфографічну помилку допущено у слові речення
А 2
Б 3
В 4
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д
Г. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А 1
Б 2
В 4
Г 5
Д 6
А
Б
В
Г
Д