2. Графіка. Орфографія

2. Графіка. Орфографія

1. Букви я, ю, є позначають по два звуки в кожному слові рядка
А зв’язок, юний, зграя, п’ять
Б нюанс, черв’як, боснієць, пюре
В браконьєр, мільярд, кар’єра, бюро
Г єресь, ялина, ювілей, гривня
Д різьбяр, бюджет, сузір’я, ярлик
А
Б
В
Г
Д
2. Літеру о замість пропуску треба писати в слові
А сам..вчитель
Б земл..трус
В прац..здатний
Г житт..пис
Д вищ..згаданий
А
Б
В
Г
Д
3. Закінчення –ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку
А ваза, речовина, кислота
Б їдальня, повага, легенда
В геологія, дитина, дорога
Г тиша, свобода, глибина
Д Марія, каша, Європа
А
Б
В
Г
Д
4. Літеру е (є) треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А поезі..ю, відвідувач..м, кобз..ю, спроб..ю
Б видовищ..м, учител..м, сторож..м, ледар..м
В козацтв..м, товариш..м, прівищ..м, лікар..м
Г топол..ю, віконц..м, вітрищ..м, чемпіон..м
Д вілл..ю, кварц..м, корен..м, явищ..м
А
Б
В
Г
Д
5. Форму кличного відмінка утворено неправильно в рядку
А Іване
Б Іванко
В Степане
Г Руслано
Д Саве
А
Б
В
Г
Д
6. За допомогою суфікса –ов– утворюються прикметники від усіх іменників рядка
А куля, ґрунт
Б плащ, груша
В пісок, вишня
Г сіль, галузь
Д вісь, мигдаль
А
Б
В
Г
Д
7. Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті
А ахіллесова п’ята
Б дамокловий меч
В сізіфова праця
Г прокрустове ложе
Д авгієві стайні
А
Б
В
Г
Д
8. Не можна замінити варіантом у дужках прикметник у словосполученні
А у дрімучому (дрімучім) лісі
Б головному (головнім) доповідачеві
В на березовому (березовім) стовбурі
Г на рожевому (рожевім) тлі
Д на кам’яному (кам’янім) парапеті
А
Б
В
Г
Д
9. Літеру е(є) треба писати в обох дієсловах дійсного способу в рядку
А мож..мо, знайд..мо
Б кле..мо, існу..мо
В купу..мо, ско..мо
Г в’яж..мо, губ..мо
Д клич..мо, крут..мо
А
Б
В
Г
Д
10. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку
А сильно – сильніше
Б чисто – чистіше
В високо – вижче
Г мало – менше
Д солодко – солодше
А
Б
В
Г
Д
11. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох словах рядка
А височінь, віддаль
Б жовч, мідь
В заполоч, пригорщ
Г матір, скатерть
Д блакить, честь
А
Б
В
Г
Д
12. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..года, пр..мудрість, пр..дніпровський
Б пр..солений, пр..солодкий, пр..бережний
В пр..несений, пр..вокзальний, пр..д’явник
Г пр..азовський, пр..нишклий, пр..чудесний
Д пр..крашений, пр..долинний, пр..писати
А
Б
В
Г
Д