4.5. Марко Вовчок

4.5. Марко Вовчок
„Максим Гримач”

1. Справжнє прізвище Марка Вовчка
А Олена Пчілка
Б Лариса Косач
В Ольга Кобилянська
Г Марія Вілінська
Д Ганна Барвінок
А
Б
В
Г
Д
2. За жанром оповідання Марка Вовчка „Максим Гримач”
А баладне
Б історичне
В романтичне
Г пейзажне
Д трагедійне
А
Б
В
Г
Д
3. У своїх творах Марко Вовчок майстерно поєднувала
А романтизм та історизм
Б сентименталізм та імпресіонізм
В імпресіонізм та романтизм
Г експресіонізм та сентименталізм
Д романтизм та сентименталізм
А
Б
В
Г
Д
4. За родовою ознакою твір Марка Вовчка „Максим Гримач”
А лірика
Б епос
В драма
Г ліро-епос
Д драма-епос
А
Б
В
Г
Д
5. Зайвим поняттям щодо твору „Максим Гримач” є
А розповідь від першої особи
Б романтично-сентиментальний характер твору
В використання розлогих описів
Г психологічний конфлікт
Д поділ на п’ять частин
А
Б
В
Г
Д
6. Не є жанровою ознакою твору „Максим Гримач” Марка Вовчка
А змалювання зовнішності героїв з використанням народнопісенної поетики
Б зображення розлогих описів, інтер’єру
В перешкодою до щастя Катрі та Семена є соціальний конфлікт
Г мотив розлуки дівчини з коханим, який загинув, покладений в основу твору
Д експресивність стилю
А
Б
В
Г
Д
7. Над якою річкою „Саме проти Черкас, нижче Домонтова, сидів хутором … Максим Гримач”
А над Дніпром
Б над Каялою
В над Сулою
Г над Десною
Д над Осколом
А
Б
В
Г
Д
8. В уривку: „Добре панам жити, кат їх не взяв! Уже тепер годі за вас підставляти шию, годі!

Буду їсти, та пити, та хороше ходити, – звісно, так, як попові вельможному годиться…” – використано
А інверсію
Б фразеологізми
В асиндетон
Г евфемізм
Д метанімію
А
Б
В
Г
Д
9. Семена з твору „Максим Гримач” Марка Вовчка („… уродливий парубок, хисткий, як

очеретина, сміливий, як сокіл…”) змальовано в
А етнографічних традиціях
Б романтичних традиціях
В фольклорних традиціях
Г сентиментальних традиціях
Д реалістичних традиціях
А
Б
В
Г
Д
10. Перешкода, яка постає на шляху закоханих Катрі і Семена має характер (за твором

„Максим Гримач” Марка Вовчка)
А психологічний
Б релігійний
В побутовий
Г соціальний
Д суспільний
А
Б
В
Г
Д
11. Дія у творі Марка Вовчка „Максим Гримач” відбувається неподалік
А Києва
Б Умані
В Черкас
Г Чернігова
Д Ніжина
А
Б
В
Г
Д
12. „Був Максим удовець, мав дві дочки. Одна – Катрею звали – вже дівчина доросла, а

хороша, а пишна, як королівна; друга – Тетянка, так собі підліток… Жили вони у батька в розкошах.” Уривок з твору Марка Вовчка „Максим Гримач” є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою
А
Б
В
Г
Д
13. „Позавчора перед бурею, опівночі, горіла береза (а козаки було, як треба дать звістку, що

йдуть, то й запалять березу або друге яке дерево над Дніпром); от ми примічали та вчора й виїхали назустріч… Нема нікого… тільки Дніпро потрощені човни носить…” Цей уривок з твору Марка Вовчка „Максим Гримач” є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою
А
Б
В
Г
Д
14. „Як заіскрився місяць у воді… та й ступила на вербову віть… Зійшла, як на хибку кладку,

поглянула на всі сторони та й кинулась на самий глиб.” Цей уривок з твору Марка Вовчка „Максим Гримач” є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою
А
Б
В
Г
Д
15. „Катрю! Катрю! Дитино моя хорошая! Загубив я твій вік молоденький!” Ця репліка

Максима Гримача в однойменному оповіданні Марка Вовчка є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою
А
Б
В
Г
Д
16. Для характеристики образу Максима Гримача за однойменним твором Марка Вовчка

зайвою є така риса, як
А слабкість
Б сміливість
В суворість
Г людяність
Д ненависть до ворогів
А
Б
В
Г
Д
17. Усі проблеми присутні у творі Марка Вовчка „Максим Гримач”, окрім
А соціальної нерівності
Б батьків і дітей
В захисту природи
Г вірності обов’язку
Д цінності людського життя
А
Б
В
Г
Д
18. Слова „… знала такі тайни історичної душі українського народу, яких тепер уже ніхто не

знає або виповісти не вміє…” про Марка Вовчка сказав(ла)
А П.Куліш
Б Т.Шевченко
В Л.Костенко
Г Леся Українка
Д О.Кобилянська
А
Б
В
Г
Д
19. Твір Марка Вовчка „Максим Гримач” написаний у манері
А монументальній
Б бароковій
В класичній
Г реалістичній
Д сентиментальній
А
Б
В
Г
Д
20. У творі „Максим Гримач” Марко Вовчок виступає проти
А нездатності молодих людей протистояти складним життєвим обставинам
Б кріпосницької системи, яка зробила з жінки безвольне створіння
В незвичайного вияву почуттів молодих людей, що може призвести до трагічної

розв’язки

Г закостенілих патріархальних звичаїв, зокрема родинної сваволі, деспотичного

ставлення до жінки

Д непорозуміння між батьками та дітьми, невміння батьків йти на компроміси

А
Б
В
Г
Д
 
21. У портретній характеристиці „молодий козак Семен, уродливий парубок, хисткий, як

очеретина, сміливий, як сокіл…” використано
А епітет і порівняння
Б символ і синекдоху
В евфемізм і порівняння
Г інверсію і персоніфікацію
Д метафору і метонімію
А
Б
В
Г
Д
22. З’ясуйте, якими художніми засобами є виділені слова: „Дуби так з кореня й вивертає;

(1) дощ комиші позсікав, як шаблею. Дніпро – аж пісок зо дна викидає… Ніч (2) темна-темна, тільки (3) блискавка блискає. А грім гримить, то (4) наче всі гори наддніпрянські луснуть.”
А лексичний повтор
Б порівняння
В символ
Г тавтологія
Д метафора
  А Б В Г Д
1
2
3
4
23. Установіть відповідність між прикладом та художнім засобом „А такий був: нехай тільки

станеться кому з нашого села пригода – (1) головою ляже, а вирятує, нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: (2) налетить, як той вихор, начальний, (3) дощенту викорчує. Колись шляхтич да заняв козаче поле, то він і хату його спалив, і попіл розвіяв, і самого протурив за Дніпро. Коли жив, то, може, й досі пам’ятає те, які (4) нагайки-дротянки плелися в пана Максима Гримача.”
А метафора
Б порівняння
В метонімія
Г алегорія
Д фразеологізм
  А Б В Г Д
1
2
3
4