1.6. Літературні напрямки та угрупування

1.6. Літературні напрямки та угрупування

1. Асоціацію українських письменників (АУП) створено в добу
А модернізму
Б постмодернізму
В реалізму
Г сентименталізму
Д романтизму
А
Б
В
Г
Д
2. На початку 1990-х років виникло літературне угрупування
А „Нова дегенерація”
Б „Молодняк”
В „Ланка”
Г „Молода Муза”
Д „МАРС”
А
Б
В
Г
Д
3. Остап Вишня започаткував жанр
А роман у новелах
Б роман у віршах
В усмішки
Г памфлету
Д фейлетону
А
Б
В
Г
Д
4. Олександр Довженко найчастіше звертався до жанру
А оповідання
Б повісті
В новели
Г фейлетону
Д кіноповісті
А
Б
В
Г
Д
5. Символізм, неоромантизм – це стильові течії
А романтизму
Б сентименталізму
В орнаменталізму
Г модернізму
Д реалізму
А
Б
В
Г
Д
6. Найбільш яскравим представником імпресіонізму є
А Ольга Кобилянська
Б Василь Стефаник
В Леся Українка
Г Микола Вороний
Д Михайло Коцюбинський
А
Б
В
Г
Д
7. Пильна увага до позасвідомих сфер психіки, до внутрішньої боротьби роздвоєного

людського „Я” характерна для психологізму літератури
А орнаменталізму
Б романтизму
В реалізму
Г модернізму
Д класицизму
А
Б
В
Г
Д
8. Творчість Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного – це
А класицизм
Б романтизм
В імпресіоналізм
Г реалізм
Д сентименталізм
А
Б
В
Г
Д
9. Ю.Андрухович, Є.Пашковський, О.Забужко – це письменники
А модерністи
Б реалісти
В романтики
Г неокласицисти
Д постмодерністи
А
Б
В
Г
Д
10. М.Куліш, М.Зеров, Є.Плужник, Микола Хвильовий – це представники
А „ВАПЛІТЕ”
Б „Розстріляного відродження”
В „шістдесятників”
Г „ПЛУГу”
Д „Червоної фіри”
А
Б
В
Г
Д
11. Установіть відповідність
1 модернізм
2 імпресіонізм
3 сентименталізм
4 романтизм
А принцип, що застосований на фіксації

вражень, співпереживань

Б принцип заперечує раціоналізм, чіткі форми,

висуває культ почуттів людини

В принцип, що проявляється в посиленні

інтересу до почуттів, емоцій, метою творів є викликати в читача сльози, співчуття до героїв, що гинуть
  А Б В Г Д
1
2
3
4
  Г принцип, що прагне найточніше висловити думку
Д загальна назва літературних напрямків та шкіл ХХ ст.
12. Установіть відповідність між датою існування та організацією або угрупуванням
Організація
1 АСПАНФУТ
2 „ПЛУГ”
3 ВАПЛІТЕ
4 „ГАРТ”
Дата
А 1922
Б 1926
В 1925
Г 1921
Д 1923
  А Б В Г Д
1
2
3
4
 
13. Установіть відповідність між організацією та її членом
Організація
1 „Неокласики”
2 ВАПЛІТЕ
3 МУР
4 Постмодернізм
Письменник
А Є.Маланюк
Б М.Зеров
В М.Семенко
Г О.Забужко
Д М.Хвильовий
  А Б В Г Д
1
2
3
4