1.1. Поділ звуків на голосні та приголосні

1.1. Поділ звуків на голосні та приголосні

1. Що вивчає фонетика
А правила вимови слів
Б звуки мови
В звуки мови і знаки письма
Г правила написання слів
А
Б
В
Г
2. За участю голосу і шуму приголосні звуки поділяють на
А тверді та м’які
Б губні та язикові
В свистячі та шиплячі
Г сонорні та шумні
А
Б
В
Г
3. Голосні звуки творяться
А унаслідок руху повітря, яке проходить через перепони
Б голосом і шумом
В шумом
Г тільки голосом
А
Б
В
Г
4. Усі приголосні сонорні у словах рядка
А сир, листопад, вічний, рій
Б випадок, каталог, лівий, межа
В милий, район, мова, рояль
Г зірка, нора, дзвінкий, галас
А
Б
В
Г
5. Усі приголосні язикові в рядку
А [м], [г], [ф], [п], [в]
Б [ґ], [й], [ж], [р], [ц]
В [д], [н], [б], [з], [г]
Г [с], [к], [м], [ч], [ф]
А
Б
В
Г
6. Лабіалізовані голосні звуки подано в рядку
А [є], [и]
Б [и], [і]
В [а], [є]
Г [о], [у]
А
Б
В
Г
7. Приголосні тверді в усіх словах рядка
А ріка, сіяти, точити, струна
Б полотно, серце, палати, взимку
В стіл, мрія, сміятися, смужка
Г обрій, сонце, гомоніти, сіль
А
Б
В
Г
8. Голосні звуки класифікують
А за м’якістю-твердістю – на тверді і м’які
Б за участю голосу й шуму – на сонорні і шумні
В за місцем творення – губні, гортанні, язикові
Г за положенням язика – на переднього і заднього ряду
А
Б
В
Г
9. Усі приголосні глухі у словах рядка
А спека, чашка, ціпок, коса
Б квас, стежка, суша, долина
В колос, ясен, посуха, сонце
Г щавель, моріжок, шосе, птах
А
Б
В
Г
10. Загальна кількість букв збігається з кількістю звуків у рядку
А серпень, сузір’я, пів-Європи, місяць
Б В’єтнам, ланцюг, солов’ї, біологія
В книгарня, нюанс, любов, грюкати
Г з’явитись, дзеркало, досьє, дзьоб
Д щоки, щирість, ненавиджу, сім’я
А
Б
В
Г
Д
11. До передньоязикових приголосних звуків належать:
А [з], [с], [г], [х], [в], [р], [н], [н’], []
Б [г], [к], [х], [д], [т], [с], [ц], [в], [р], [ф]
В [ч], [л], [н], [р], [с], [ц], [], [т], [т’]
Г [м], [в], [п], [д], [д’], [с], [с’], [т]
Д [м], [в], [н], [л], [р], [р’], [с], [с’]
А
Б
В
Г
Д
12. Тільки тверді приголосні є в кожному слові рядка
А чебрець, широчінь, щедрість, ялинка
Б юрба, голос, лоза, кобзар
В книга, грюкати, цирк, щука
Г щоки, ненавиджу, кукурудза, гуща
Д клієнт, юність, заява, сузір’я
А
Б
В
Г
Д
13. Буква ґ вживається в усіх словах рядка
А (г, ґ)удзик, (г, ґ)ратчастий, (г, ґ)ел(г, ґ)отіти, (г, ґ)расувати
Б дзи(г, ґ)а, бур(г, ґ)омістр, (г, ґ)омілка, де(г, ґ)устація
В (г, ґ)рунт, (г, ґ)ранула, (г, ґ)лясе, (г, ґ)урман
Г (г, ґ)атунок, (г, ґ)раб, (г, ґ)одинник, (г, ґ)люкоза
Д (г, ґ)риляж, (г, ґ)азда, (г, ґ)лум, ре(г, ґ)ата
А
Б
В
Г
Д
14. Буква ґ вживається в усіх словах рядка
А (г, ґ)роно, (г, ґ)равюра, лі(г, ґ)а, (г, ґ)лобус
Б (Г, Ґ)авана, за(г, ґ)рава, (г, ґ)уру, (г, ґ)іпс
В (г, ґ)адюка, (г, ґ)елій, (г, ґ)айдук, (г, ґ)амір
Г (г, ґ)азель, (г, ґ)авань, (г, ґ)анок, (г, ґ)атунок
Д (г, ґ)едзь, (г, ґ)речний, дзи(г, ґ)ар, (г, ґ)ирли(г, ґ)а
А
Б
В
Г
Д
15. Буква ґ вживається в усіх словах рядка
А діа(г, ґ)рама, ле(г, ґ)ені, козарлю(г, ґ)а, (г, ґ)олубець
Б ле(г, ґ)інь, (г, ґ)лей, (г, ґ)андж, джи(г, ґ)ун
В (г, ґ)раблі, ар(г, ґ)онавти, (г, ґ)уля, (г, ґ)ребля
Г (г, ґ)омеопатія, (г, ґ)рація, (г, ґ)рамофон, (г, ґ)ранд
Д дзи(г, ґ)лик, (г, ґ)и(г, ґ)нути, де(г, ґ)енерація, (г, ґ)речкосій
А
Б
В
Г
Д
16. Звук [д’] є в кожному слові рядка
А молотьба, молодь, діяльність, дядько
Б рідкість, джміль, здоров’я, щедрота
В радість, подвиг, рідня, дощ
Г доцент, студент, доля, суддя
Д різдво, дебют, джемпер, угіддя
А
Б
В
Г
Д
17. Звук [й] є в кожному слові рядка
А ярус, Київ, юстиція, ясний
Б намагання, мрія, вольєр, мільярд
В п’ять, Прип’ять, прив’язь, галуззя
Г явір, яма, ягуар, обличчя
Д ясен, юнь, синій, галявина
А
Б
В
Г
Д
18. Звук [ш] є в кожному слові рядка
А вершина, гуща, пшениця, зшити
Б дощ, кошеня, щічка, юшка
В шедевр, кришталь, шанс, муштра
Г зсушити, книжка, щедрівка, довший
Д арешт, помічник, проща, щебет
А
Б
В
Г
Д
19. Позначте рядки, у словах яких уживається звук [ґ]
А (г, ґ)уля, (г, ґ)анок, (г, ґ)нітити
Б (г, ґ)лей, (г, ґ)рунт, джи(г, ґ)ун
В (г, ґ)азда, (г, ґ)атунок, (г, ґ)ріти
Г (г, ґ)валт, (г, ґ)ніт, (г, ґ)укати
Д (г, ґ)едзь, (г, ґ)речка, (г, ґ)удзик
E об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)андж, (г, ґ)роно
А
Б
В
Г
Д
E
20. Установіть відповідність між звуком і його характеристикою
1 []
2 [п]
3 [ф]
4 [в’]
5 [м]
А сонорний, губний, напівпом’якшений
Б сонорний, носовий, губний, твердий
В шумний, губний, проривний, твердий
Г сонорний, середньоязиковий, м’який
Д шумний, губний (фрикативний), твердий, не має пари
E шумний, передньоязиковий, твердий
  А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5
21. Установіть відповідність між звуком і його характеристикою
1 усі м’які
2 тверді та м’які
3 усі тверді
4 усі глухі
А ім’я, людськість, співають, любов
Б осінь, ллється, тінь, різьбярі
В серце, дзеркало, град, лимон
Г щітка, степ, пишу, суші
Д льон, сіль, ґанок, парасоль
  А Б В Г Д
1
2
3
4
22. Установіть відповідність між звуком і його характеристикою
1 усі дзвінкі
2 усі глухі
3 усі м’які
4 усі сонорні
А льон, лінь, іній, Юрій
Б розум, мереживо, молодь, бджола
В зілля, сіль, біль, тінь
Г більярд, досьє, сяють, колір
Д щічка, щастя, почуття, щось
  А Б В Г Д
1
2
3
4
23. Текст і завдання до нього
1. Київ! 2. О, як часто і з якою любов’ю думали вони в походах, у чужих землях про рідний стольний город над Дніпром! 3. На брані, коли доводилося стояти віч-на-віч з ворогами, у кривавих січах, коли над головами витала смерть, у довгі безсонні ночі, коли вони – закривавлені, посічені – лежали на холодній землі й не знали, що готує їм наступний день.
4. Завжди і скрізь одна думка про отчизну й город Київ підтримувала їх, давала силу й наснагу. 5. Усі на лодіях схопились. 6. Над Дніпром настала тиша – гребці опустили у воду довжелезні свої весла, керманичі залишили стерна, тільки вода дзюркотіла за бортами…
А. Укажіть речення, у якому є слово з буквою, що позначає два приголосних звуки
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
А
Б
В
Г
Д
E
Б. Укажіть кількість речень, у словах яких звуків більше, ніж букв
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
А
Б
В
Г
Д
E
В. Укажіть речення з двоскладовим словом, яке не можна перенести з рядка в рядок
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
А
Б
В
Г
Д
E
Г. Укажіть кількість речень, у словах яких дві букви передають один звук
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
E 6
А
Б
В
Г
Д
E